DSpace Repository

Pablo Picasso'nun yapıtlarında Paul Cezanne ve Henri Matisse'in izleri = The traces of Paul Cezanne and Henri Matisse in Pablo Picasso's works /

Show simple item record

dc.creator Öğüt, Sermin. 184887 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü. Grafik Anasanat Dalı. issuing body 184808
dc.creator Aktulum, Kubilay, 1962- thesis advisor 17697
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02882.pdf
dc.description Pablo Picasso, bir biçim sanatçısı olduğu kadar aynı zamanda bir alıntı sanatçısıdır; yapıtlarında, Paul Cezanne'dan Claude Manet'ye, Henri Matisse'e hatta Afrika masklarına kadar birçok sanatçıdan alıntı yapar. Alıntıladığı resimlerin tümünde öğeleri ayrıştırıp kendi içinde çözümleme yaparak yeni varyasyonlar üretir. Picasso'nun yapıtlarında Cezanne'ın ve Matisse'in yaratıcılık ve düşünce tarzlarının etkileri büyük ölçüde görülür. Picasso'nun Cezanne ve Matisse'den etkilenerek yaptığı bazı resimlerinde, onların somut varlığının izlerini renk ve biçimsellik özelliklerinde görmek olasıdır. Picasso, bütün yaşamı boyunca Matisse ve Cezanne'ın yapıtlarına büyük hayranlık duymuş ve onlardan etkilendiği bazı biçimleri kendi yapıtlarında da yinelemiştir. Picasso'nun yaratıcılık alanındaki başlıca özelliklerinden biri de sanat tarihinin içerisine dalarak geleneksel öğeleri koparıp çıkarması ve bunları yeniden kurgulamasıdır. Gençliğinde, çeşitli sanat gelenekleri Picasso'nun kendi biçemini bulmasına yardımcı olmuş, özellikle Cezanne ve Matisse gibi ressamların yapıtları onun görsel dilini zenginleştirmiştir. 20. Yüzyıl sanatında egemen olmuş üç sanatçı -Pablo Picasso, Paul Cézanne ve Henri Matisse- arasındaki ilişki yeni bir bakışla, sanatçıların birbirlerinden esinlenişleri incelenirken, yapıtlarına kattıkları yorum ve etkileşimlerin sanat yolculuklarında nasıl belirleyici bir etkisi olduğu irdelenmiştir. Görüleceği gibi, sanatçılardan birinin diğerini etkilemesi, yeni yollar denemelerinde etkili olmuş, böylece birbirlerinin güç ve zenginliğini arttırmışlardır. Bu çalışmada, Picasso'nun başat yapıtı 'Avignon'lu Kadınlar' isimli resmi temel alınmakla beraber, benzerlik taşıyan diğer yapıtlarından da yola çıkılmış, Picasso'nun yapıtlarında Matisse ve Cezanne'ın izleri sürülmüştür. Tutkunun zirvesindeki bu üç sanatçıyı buluşturan ortak noktalar; uzamsal perspektifin ortadan kalkması, geometrik kurgusallık, rengin azaltımı, algılamanın göreceliliği, yansıtmalı gerçekçiliğe karşı çıkış ve resme dördüncü boyutun girmesi bağlamında yapıtlarından hareketle, biçimsel ve anlamsal, dönüşüm ve gelişimleriyle ele alınmıştır. Anahtar Sözcükler: Picasso, Cezanne, Matisse, Kübizm, Resimlerarasılık, İz, Geometrik kurgu, Perspektif.
dc.description Pablo Picasso is an artist of figuration as well as , in his works he borrows ideas from a couple of artists such as Paul Cezanne, Claude Monet, Henri Matisse and even from African masks. However, he produces new variations by decomposing the elements in themselves as a whole and analyzing them in the pictures he quoted. The effects of Cezanne and Matisse's creativity and styles of thinking are observed to a great degree in Picasso's works. In some of the pictures painted under the effect of Cezanne and Matisse, it is possible to see the traces of their concrete being in the properties of color and spatial harmony. Picasso, all his life, admired the works of Cezanne and Matisse and he repeated some poses he was impressed by in his own works. One of the main characteristics of Picasso in creativity is his diving into the history of art and tearing apart the rellay traditional elements and assembling them once again. In his youth, various art traditions helped Picasso to find his own style, and especially the works of artists like Cezanne and Matisse enhanced his visual language. While the relationship and their response to each other among three artists - Paul Cezanne, Henri Matisse and Pablo Picasso who dominated the art of 20. century is being analyzed by a new point of view and studied how their interaction played a decisive role in their journeys of art. As is seen, the one artist's influencing the other has been effective in trying paths, in this way they enhanced the others strength and wealth. In this study, despite the masterpiece of Picasso 'Les Demoiselles D'Avignon' has been mainly considered , his other similar works of art have been used and the traces of Cezanne and Matisse have been followed. The common points of these three artists who are at the peak of passion are; acting in context with the disappearance of spatial perspective, geometrical speculativeness, lessening the color, relativity of perception, opposing the reflective reality, the entrance of fourth dimension to painting, have been approached their formal and semantic transformation and developments. Keywords: Picasso, Cezanne, Matisse, Cubism, Betweenpictures, Track, Geometrical fantasy, Perspective.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Pablo Picasso, bir biçim sanatçısı olduğu kadar aynı zamanda bir alıntı sanatçısıdır; yapıtlarında, Paul Cezanne'dan Claude Manet'ye, Henri Matisse'e hatta Afrika masklarına kadar birçok sanatçıdan alıntı yapar. Alıntıladığı resimlerin tümünde öğeleri ayrıştırıp kendi içinde çözümleme yaparak yeni varyasyonlar üretir. Picasso'nun yapıtlarında Cezanne'ın ve Matisse'in yaratıcılık ve düşünce tarzlarının etkileri büyük ölçüde görülür. Picasso'nun Cezanne ve Matisse'den etkilenerek yaptığı bazı resimlerinde, onların somut varlığının izlerini renk ve biçimsellik özelliklerinde görmek olasıdır. Picasso, bütün yaşamı boyunca Matisse ve Cezanne'ın yapıtlarına büyük hayranlık duymuş ve onlardan etkilendiği bazı biçimleri kendi yapıtlarında da yinelemiştir. Picasso'nun yaratıcılık alanındaki başlıca özelliklerinden biri de sanat tarihinin içerisine dalarak geleneksel öğeleri koparıp çıkarması ve bunları yeniden kurgulamasıdır. Gençliğinde, çeşitli sanat gelenekleri Picasso'nun kendi biçemini bulmasına yardımcı olmuş, özellikle Cezanne ve Matisse gibi ressamların yapıtları onun görsel dilini zenginleştirmiştir. 20. Yüzyıl sanatında egemen olmuş üç sanatçı -Pablo Picasso, Paul Cézanne ve Henri Matisse- arasındaki ilişki yeni bir bakışla, sanatçıların birbirlerinden esinlenişleri incelenirken, yapıtlarına kattıkları yorum ve etkileşimlerin sanat yolculuklarında nasıl belirleyici bir etkisi olduğu irdelenmiştir. Görüleceği gibi, sanatçılardan birinin diğerini etkilemesi, yeni yollar denemelerinde etkili olmuş, böylece birbirlerinin güç ve zenginliğini arttırmışlardır. Bu çalışmada, Picasso'nun başat yapıtı 'Avignon'lu Kadınlar' isimli resmi temel alınmakla beraber, benzerlik taşıyan diğer yapıtlarından da yola çıkılmış, Picasso'nun yapıtlarında Matisse ve Cezanne'ın izleri sürülmüştür. Tutkunun zirvesindeki bu üç sanatçıyı buluşturan ortak noktalar; uzamsal perspektifin ortadan kalkması, geometrik kurgusallık, rengin azaltımı, algılamanın göreceliliği, yansıtmalı gerçekçiliğe karşı çıkış ve resme dördüncü boyutun girmesi bağlamında yapıtlarından hareketle, biçimsel ve anlamsal, dönüşüm ve gelişimleriyle ele alınmıştır. Anahtar Sözcükler: Picasso, Cezanne, Matisse, Kübizm, Resimlerarasılık, İz, Geometrik kurgu, Perspektif.
dc.description Pablo Picasso is an artist of figuration as well as , in his works he borrows ideas from a couple of artists such as Paul Cezanne, Claude Monet, Henri Matisse and even from African masks. However, he produces new variations by decomposing the elements in themselves as a whole and analyzing them in the pictures he quoted. The effects of Cezanne and Matisse's creativity and styles of thinking are observed to a great degree in Picasso's works. In some of the pictures painted under the effect of Cezanne and Matisse, it is possible to see the traces of their concrete being in the properties of color and spatial harmony. Picasso, all his life, admired the works of Cezanne and Matisse and he repeated some poses he was impressed by in his own works. One of the main characteristics of Picasso in creativity is his diving into the history of art and tearing apart the rellay traditional elements and assembling them once again. In his youth, various art traditions helped Picasso to find his own style, and especially the works of artists like Cezanne and Matisse enhanced his visual language. While the relationship and their response to each other among three artists - Paul Cezanne, Henri Matisse and Pablo Picasso who dominated the art of 20. century is being analyzed by a new point of view and studied how their interaction played a decisive role in their journeys of art. As is seen, the one artist's influencing the other has been effective in trying paths, in this way they enhanced the others strength and wealth. In this study, despite the masterpiece of Picasso 'Les Demoiselles D'Avignon' has been mainly considered , his other similar works of art have been used and the traces of Cezanne and Matisse have been followed. The common points of these three artists who are at the peak of passion are; acting in context with the disappearance of spatial perspective, geometrical speculativeness, lessening the color, relativity of perception, opposing the reflective reality, the entrance of fourth dimension to painting, have been approached their formal and semantic transformation and developments. Keywords: Picasso, Cezanne, Matisse, Cubism, Betweenpictures, Track, Geometrical fantasy, Perspective.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Pablo Picasso'nun yapıtlarında Paul Cezanne ve Henri Matisse'in izleri = The traces of Paul Cezanne and Henri Matisse in Pablo Picasso's works /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account