DSpace Repository

Güzel olarak nitelendirilen kadın imgesinin yorumlanması = Interpretation of the image of women caharacterised as beutiful /

Show simple item record

dc.creator Çevlik, H. Hale. . 185339 author
dc.creator Güven, Hatice Nevin, 1963- thesis advisor 10426
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü. Resim Anasanat Dalı. issuing body 10346
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02923.pdf
dc.description İnsanların neyi güzel bulduğu konusu tarihin ilk dönemlerinden beri ilgi çekmiştir. İnsanın duyarlıklarını ifade etme biçimi olan güzellik; duyu, duyum, algı, duyular gibi anlamları beraberinde taşımaktadır. Güzelliği tanımlamak zor olmasına karşın bir sanat yapıtı üzerinden haz, hoşa gitme duygusu uyandırma, yüce, doğru, iyi, yararlı olma ve bir amaca hizmet etme, insanın kendi duyarlıklarından bir şeyler bulması gibi özellikler de aranarak güzelliğin bilincine ulaşılabilir. Sanat yapıtını diğer kendiliğinden oluşan yapıtlardan ayıran unsurların başında yine güzellik gelmektedir. Öncelikle bu bağlamda, araştırma içerisinde, Sanatı ve güzellik kavramını daha iyi ilişkilendirebilmek için, düşünürlerin güzellik imgesini nasıl değerlendirdiklerine kısaca değinilmiş, giriş bölümünde, düşünürlerin kavrama yönelik bakış açısının yanı sıra, güzelliğin, unsurlarının orantılı olarak birleşmesi ve 'orantısız şey güzel olamaz' izlenimleriyle güzelliğin matematiksel önermeleri araştırılmıştır. Estetik olgusunu sanatla değerlendirdiğimizde güzelliğin, döneminin beğeni anlayışını yansıtan Venüs resimlerindeki imgeler irdelenmiştir. Evrensel sanat anlayışı ile sanat yapıtları incelendiğinde; kadın imgesinin kimi zaman estetik bir olgu, sanatçısının kendine özgü bir duyarlılık ve anlam ile beğeni anlayışını yansıttığı; kimi zamanda kadının umutlu, ama kırılgan biçimde anlatıldığı görülmüş ve araştırmaya temel oluşturulmuştur. Tezin bireysel çalışmalarımın yer aldığı ikinci bölümü, çevremde gözlemlediğim ve kendi yaşama bakışımdan çıkış sağladığım, kadınların dinginlik içindeki duruş betimlemeleri ve Manet, Modigliani, Schiele, Bougeura, Boldini, David'in kadın figürü çizimleri kaynak alınarak, resimsel bir çözümleme ve deneyimleme süreci içerisine girilmiştir. Bu bilgiler kapsamında kadın bedeni güzel nitelemesi içinde bir izlek olarak yorumlanmıştır. Kadın bedeni, bu bakışla izlek üzerinden görünür kılınmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Güzellik, Duyu, İzlek, Sanat
dc.description Beauty is one of the expression methods of the feelings human being. It is in all products of arts spontaneously. Therefore the content of beauty is so comprehensive. In addition to being beautiful, artwork should be supreme, evoking a sense of pleasantness, right and good, useful, serving to a purpose and something that people can find things from their souls. In this study the ideas of philosophers were dealed about the image of beauty, in order to associate art and bauty. In the introduction chapter, the views of philosophers about the concept, the proportional composition of the elements of beuty and mathematical expression of beauty hypothesis were analyzed. The question of 'what is beautiful?' has drawn attention since the first centuries of history. In the first chapter, in which beauty image was examined with art, this concept was explained with the examples of the image of venus that was associated with beauty and reflecting the sense of taste at that time. Today if western art pictures are analyzed, we see that women image was shown sometimes as an aesthetic phenomenon, sometimes a reflection of the period's or the artist's typical sense of taste, and sometimes hopeful and fragile. Thus, female body was seen something that is viewed with admiration. In the second chapter of the study which contains my personal work, I tried to enter into an artistic experince using my observations around me and my own opinions based on the women figure drawings of Manet, Modigliani, Schiele, Bouguereau, Boldini and David. Keywods: Beauty, Emotion, Image, Art
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description İnsanların neyi güzel bulduğu konusu tarihin ilk dönemlerinden beri ilgi çekmiştir. İnsanın duyarlıklarını ifade etme biçimi olan güzellik; duyu, duyum, algı, duyular gibi anlamları beraberinde taşımaktadır. Güzelliği tanımlamak zor olmasına karşın bir sanat yapıtı üzerinden haz, hoşa gitme duygusu uyandırma, yüce, doğru, iyi, yararlı olma ve bir amaca hizmet etme, insanın kendi duyarlıklarından bir şeyler bulması gibi özellikler de aranarak güzelliğin bilincine ulaşılabilir. Sanat yapıtını diğer kendiliğinden oluşan yapıtlardan ayıran unsurların başında yine güzellik gelmektedir. Öncelikle bu bağlamda, araştırma içerisinde, Sanatı ve güzellik kavramını daha iyi ilişkilendirebilmek için, düşünürlerin güzellik imgesini nasıl değerlendirdiklerine kısaca değinilmiş, giriş bölümünde, düşünürlerin kavrama yönelik bakış açısının yanı sıra, güzelliğin, unsurlarının orantılı olarak birleşmesi ve 'orantısız şey güzel olamaz' izlenimleriyle güzelliğin matematiksel önermeleri araştırılmıştır. Estetik olgusunu sanatla değerlendirdiğimizde güzelliğin, döneminin beğeni anlayışını yansıtan Venüs resimlerindeki imgeler irdelenmiştir. Evrensel sanat anlayışı ile sanat yapıtları incelendiğinde; kadın imgesinin kimi zaman estetik bir olgu, sanatçısının kendine özgü bir duyarlılık ve anlam ile beğeni anlayışını yansıttığı; kimi zamanda kadının umutlu, ama kırılgan biçimde anlatıldığı görülmüş ve araştırmaya temel oluşturulmuştur. Tezin bireysel çalışmalarımın yer aldığı ikinci bölümü, çevremde gözlemlediğim ve kendi yaşama bakışımdan çıkış sağladığım, kadınların dinginlik içindeki duruş betimlemeleri ve Manet, Modigliani, Schiele, Bougeura, Boldini, David'in kadın figürü çizimleri kaynak alınarak, resimsel bir çözümleme ve deneyimleme süreci içerisine girilmiştir. Bu bilgiler kapsamında kadın bedeni güzel nitelemesi içinde bir izlek olarak yorumlanmıştır. Kadın bedeni, bu bakışla izlek üzerinden görünür kılınmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Güzellik, Duyu, İzlek, Sanat
dc.description Beauty is one of the expression methods of the feelings human being. It is in all products of arts spontaneously. Therefore the content of beauty is so comprehensive. In addition to being beautiful, artwork should be supreme, evoking a sense of pleasantness, right and good, useful, serving to a purpose and something that people can find things from their souls. In this study the ideas of philosophers were dealed about the image of beauty, in order to associate art and bauty. In the introduction chapter, the views of philosophers about the concept, the proportional composition of the elements of beuty and mathematical expression of beauty hypothesis were analyzed. The question of 'what is beautiful?' has drawn attention since the first centuries of history. In the first chapter, in which beauty image was examined with art, this concept was explained with the examples of the image of venus that was associated with beauty and reflecting the sense of taste at that time. Today if western art pictures are analyzed, we see that women image was shown sometimes as an aesthetic phenomenon, sometimes a reflection of the period's or the artist's typical sense of taste, and sometimes hopeful and fragile. Thus, female body was seen something that is viewed with admiration. In the second chapter of the study which contains my personal work, I tried to enter into an artistic experince using my observations around me and my own opinions based on the women figure drawings of Manet, Modigliani, Schiele, Bouguereau, Boldini and David. Keywods: Beauty, Emotion, Image, Art
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Güzel olarak nitelendirilen kadın imgesinin yorumlanması = Interpretation of the image of women caharacterised as beutiful /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account