DSpace Repository

Zamana göre değişen 'Oyun' ve 'Oyuncak' kavramlarının resimsel düzlemde çözümlenmesi = Pictorial analysis of 'Toy' and 'Game' concepts changing according to time /

Show simple item record

dc.creator 186084 Dua Deveci, Pınar. author
dc.creator Bek Arat, Güler. 184123 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü. Resim Anasanat Dalı. issuing body 10346
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02963.pdf
dc.description Konusu "Zamana Göre Değişen "Oyun" ve "Oyuncak" Kavramlarının Resimsel Düzlemde Çözümlenmesi" olan bu tezde insan dahil tüm canlıların yaşam gereksinimlerinden birisi olan oyun ve oyuna dahil olan nesneler, oyuncaklar ve oyun gereçleri ele alınmıştır. Bir kültür nesnesi olan oyuncağın dünyadaki gelişim tarihi incelenmiş, endüstriyelleşme, teknoloji, modernizm ve küreselleşme ile birlikte geçirdiği değişim süreçleri irdelenmiştir. Gelişen bilgisayar teknolojisi ve dijital teknolojilerin modern oyuncaklara etkisi ve değişen oyun anlayışına dikkat çekilmiş, bu değişim kültürel ve toplumsal açıdan değerlendirilmiştir. Sanatta "oyun ve oyuncak" kavramları; kimi zaman oyun kültürünün bir öğesi, kimi zaman konu, kimi zaman da sanatsal esini oluşturan bir espri olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede Alexander Calder, Pablo Picasso, Joan Miro, Paul Klee, Anthony Gormley, Juan Munoz, Selma Gürbüz gibi sanatçıların, oyun - sanat ilişkisini örnekleyen çalışmaları ve yapıtları üzerinde durulmuştur.Uygulamaların anlatıldığı üçüncü bölümde; dünyada yaşanan toplumsal değişimlerin, çocuk oyun kültürüne ve çocukluk kavramının değişimine etkisi kaynak alınarak, resimsel bir çözümlemeye gidilmiş ve "özgün" bir dil oluşturmanın olanakları araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyuncak, Modernleşme, Endüstriyelleşme.
dc.description In the thesis with the topic "Pictorial Analysis of "Toy" and "Game" Concepts Changing According To Time", the child who is description and subject of study of toy and game is focused, also his/her role in pictorial analysis and appearance in the art is examined. Change of toy and game concepts that are tackled differently in different periods with the process of industry, urbanization, technological developments, capitalism, consumption culture and globalization is examined in historical framework. The terms of "play/game and toy" has sometimes been regarded as part of the play culture, sometimes as the subject and sometimes a spirit composing of in artistic inspiration in arts. In this regard, the works and studies of the artists such as Alexander Calder, Pablo Picasso, Joan Miro, Paul Klee, Anthony Gormley, Selma Gürbüz which exemplify the relationship between play and art are taken into consideration. In the third part of discussed practices, by using as a source the effect of social changes in the world to the child-game culture and changing of child concept, a pictorial analysis is made and opportunities of creating an original language are examined. Keywords: game, toy, modernization, industrialization.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Konusu "Zamana Göre Değişen "Oyun" ve "Oyuncak" Kavramlarının Resimsel Düzlemde Çözümlenmesi" olan bu tezde insan dahil tüm canlıların yaşam gereksinimlerinden birisi olan oyun ve oyuna dahil olan nesneler, oyuncaklar ve oyun gereçleri ele alınmıştır. Bir kültür nesnesi olan oyuncağın dünyadaki gelişim tarihi incelenmiş, endüstriyelleşme, teknoloji, modernizm ve küreselleşme ile birlikte geçirdiği değişim süreçleri irdelenmiştir. Gelişen bilgisayar teknolojisi ve dijital teknolojilerin modern oyuncaklara etkisi ve değişen oyun anlayışına dikkat çekilmiş, bu değişim kültürel ve toplumsal açıdan değerlendirilmiştir. Sanatta "oyun ve oyuncak" kavramları; kimi zaman oyun kültürünün bir öğesi, kimi zaman konu, kimi zaman da sanatsal esini oluşturan bir espri olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede Alexander Calder, Pablo Picasso, Joan Miro, Paul Klee, Anthony Gormley, Juan Munoz, Selma Gürbüz gibi sanatçıların, oyun - sanat ilişkisini örnekleyen çalışmaları ve yapıtları üzerinde durulmuştur.Uygulamaların anlatıldığı üçüncü bölümde; dünyada yaşanan toplumsal değişimlerin, çocuk oyun kültürüne ve çocukluk kavramının değişimine etkisi kaynak alınarak, resimsel bir çözümlemeye gidilmiş ve "özgün" bir dil oluşturmanın olanakları araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyuncak, Modernleşme, Endüstriyelleşme.
dc.description In the thesis with the topic "Pictorial Analysis of "Toy" and "Game" Concepts Changing According To Time", the child who is description and subject of study of toy and game is focused, also his/her role in pictorial analysis and appearance in the art is examined. Change of toy and game concepts that are tackled differently in different periods with the process of industry, urbanization, technological developments, capitalism, consumption culture and globalization is examined in historical framework. The terms of "play/game and toy" has sometimes been regarded as part of the play culture, sometimes as the subject and sometimes a spirit composing of in artistic inspiration in arts. In this regard, the works and studies of the artists such as Alexander Calder, Pablo Picasso, Joan Miro, Paul Klee, Anthony Gormley, Selma Gürbüz which exemplify the relationship between play and art are taken into consideration. In the third part of discussed practices, by using as a source the effect of social changes in the world to the child-game culture and changing of child concept, a pictorial analysis is made and opportunities of creating an original language are examined. Keywords: game, toy, modernization, industrialization.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Zamana göre değişen 'Oyun' ve 'Oyuncak' kavramlarının resimsel düzlemde çözümlenmesi = Pictorial analysis of 'Toy' and 'Game' concepts changing according to time /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account