DSpace Repository

THE COMPARISON OF THE RISK PRIORITY NUMBER CALCULATION METHODS THAT ARE USED IN THE FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS: SAMPLE OF GAMATEKS TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC

Show simple item record

dc.creator YAKIT, Osman; ?
dc.date 2016-08-05T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:51:19Z
dc.date.available 2019-07-09T10:51:19Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23016/246117
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41042
dc.description This study has been made to show the differences in detail between the summation and multiplication methods which are the two methods that are used for the calculation of Risk Priority Number in the Failure Mode Effects Analysis. In this study, the results that have been reached from the application of the Failure Mode Effects Analysis (FMEA) conducted by Gamateks Textile Industry and Trade Inc., have been used to explain advantages and disadvantages of the methods of Risk Priority Number calculation and the differences between these methods
dc.description Bu çalışma, Hata Türü Etkileri Analizi‟nde Risk Öncelik Sayısı (RÖS)‟nın hesaplanmasında kullanılan iki farklı yöntem olan toplama ve çarpma yöntemlerinin arasındaki farklılıkların detaylı bir biçimde ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.‟de gerçekleştirilen Hata Türü Etkileri Analizi (HTEA) uygulaması sonucu elde edilen sonuçlar, Risk Öncelik Sayısı hesaplama yöntemlerinin avantaj ve dezavantaj oluşturduğu konular ile bu yöntemlerin arasındaki farklılıkların neler olduğunun açıklanmasında kullanılmıştır
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/213954
dc.source Volume: 3, Issue: 5 107-124 en-US
dc.source 1308-9552
dc.subject Failure Mode Effects Analysis, Risk Priority Number Calculation Methods, Summation Method, Multiplication Method, Textile.
dc.subject Hata Türü Etkileri Analizi, Risk Öncelik Sayısı Hesaplama Yöntemleri, Toplama Yöntemi, Çarpma Yöntemi, Tekstil.
dc.title THE COMPARISON OF THE RISK PRIORITY NUMBER CALCULATION METHODS THAT ARE USED IN THE FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS: SAMPLE OF GAMATEKS TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC en-US
dc.title HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ’NDE KULLANILAN RİSK ÖNCELİK SAYISI HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: GAMATEKS TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. ÖRNEĞİ en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account