DSpace Repository

Babanzâde Ahmet Naim ve Ahmet Ağaoğlu’nda “Da’vâ-yı Ahlâk-ı Nazarî”

Show simple item record

dc.creator ÇETİN, Ayhan
dc.date 2012-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:58:02Z
dc.date.available 2019-07-09T10:58:02Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23237/248124
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41249
dc.description Babanzâde Ahmet Naim ve Ahmet Ağaoğlu Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamış ve bu dönemlerdeki dinî, siyasî ve toplumsal gelişmelerle ilgili olarak yazdıklarıyla o döneme damgasını vurmuş iki aydındır. Ahlâk konusu ise dönemin değişen şartlarında, üzerinde en çok söz söylenen meselelerden biri olmuştur. Biz bu yazımızda, İslamcı görüşleriyle temayüz etmiş Babanzâde Ahmet Naim ile daha çok Türkçülük yanlısı fikirleriyle etkili olmuş Ahmet Ağaoğlu’nun, ahlâkın nazarî/teorik yönüyle alakalı görüş ve düşüncelerini tespit ve değerlendirmeye çalıştık. Makale hacmini aşmamak adına bu iki ismin amelî/pratik ahlâka ilişkin fikirlerini bir başka makalede değerlendirmeyi düşünüyoruz
dc.description Babanzade Ahmet Naim and Ahmet Agaoglu are the two intellectuals who lived in the late Ottoman era and the first years of Republic, and also marked with their writings in relation with religious, political and social developments in these periods. Issue of morals has been one of the most mentioned issues during changing conditions of the era. In this our article, we have distinguished Ahmet Naim who is acknowledged with the ideas and thoughts of Islamic aspects and Ahmet Agaoglu who was more effective with the ideas of pro-Turkism. We have tried to evaluate their thoughts related to theoratical morals. Not to exceed the volume of this article, we think to evaluate their ideas of practical morals in another article.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/215820
dc.source Volume: , Issue: 15 317-344 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Babanzâde A. Naim, Ahmet Ağaoğlu, Ahlak, İslamcılık, Türkçülük
dc.subject Babanzade A. Naim, Ahmet Ağaoğlu, Morals, Islamism, Turkism
dc.title Babanzâde Ahmet Naim ve Ahmet Ağaoğlu’nda “Da’vâ-yı Ahlâk-ı Nazarî” en-US
dc.title BABANZADE AHMET NAIM AND AHMET AGAOGLU’S CONCEPT OF THEORETICAL MORALS en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account