DSpace Repository

MS 4.-7. YÜZYILLAR ARASINDA HAÇ MOTİFLERİNİN GELİŞİMİ

Show simple item record

dc.creator TAŞ, Tuğba
dc.creator ÖZCAN, Fikret
dc.date 2015-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:58:03Z
dc.date.available 2019-07-09T10:58:03Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23146/247239
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41252
dc.description Haç, Hristiyanlık öncesinde çarmıha germe cezası olarak kullanılmıştır. İsa’nın çarmıha gerilmesiyle de haç kutsal bir şekle bürünüp dinsel bir simge haline gelmiştir. Haçın farklı anlamlar yüklenerek kullanılmasının yanı sıra form açısından da çeşitlilik gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında MS 4. ve 7. yüzyıllar arasına tarihlendirilmiş farklı materyallerden üretilmiş haç motifli birçok eser ele alınmış vebu eserler kronolojik bir düzen içerisinde sıralanıp katalog halinde sunulmuştur. Bu eserler üzerinde betimlenen sekiz ana tip haç formu tespit edilmiştir. Bu haç formlarının da kendi içerisinde farklı birçok tipolojik özellik gösterdiği görülmüş olup her bir obje kendi türü ve diğer türlerdeki materyallerle karşılaştırılarak tarihsel gelişimi ve değişimi incelenmiş, objeler üzerinde yer alan haç motifleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmış, haçların tipolojik özelliklerine bakılarak bunların tarihlemeye yardımcı bir ölçüt oluşturup oluşturmadıkları tespit edilmiştir
dc.description Long before the spread of Christianity the cross was used to bound on condemned criminals for punishment. But only through the crucifixion of Jesus Christ, the cross became a religious symbol of loyalty. The Christian cross represents different values and is used in different ways. Accordingly it can vary in shape. The appearences of the.cross as a motif in its various forms and in different places between the 4rd and 7th century AD and its stylistic development is the subject of this work. These objects with crosses are arranged by genre, catalogued chronologically and evaluated. There are eight main forms, which in turn can be divided into different types. In this work, each object is treated in its main group and compared with other objects in other genres in order to follow the changes of the form and to trace a historical development. That is as well an attempt to determine criteria for dating crosses, based on typological characteristics.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/215045
dc.source Volume: , Issue: 21 247-275 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Haç, Erken Hristiyanlık, Çarmıha Germe, Küçük Objeler.
dc.subject Cross, Early Christianity, Crucifixion, Small Finds
dc.title MS 4.-7. YÜZYILLAR ARASINDA HAÇ MOTİFLERİNİN GELİŞİMİ en-US
dc.title THE DEVELOPMENT OF CROSS MOTIVES BETWENN LATE 4RD–7TH CENTURIES AD en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account