DSpace Repository

Sivil Toplum ve Demokrasi

Show simple item record

dc.creator ASLAN,   Yrd.Doç.Dr.Seyfettin
dc.date 2010-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:34:11Z
dc.date.available 2019-07-09T11:34:11Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20827/223035
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/43883
dc.description
dc.description Sivil toplum, devletle aile arasındaki özerk ve çoğulcu yapıya dayanan gönüllü örgütlenme alanıdır. Sivil toplumun demokrasi ile ilişkisi 1980’lerde, Orta ve Doğu Avrupa’da ve Sovyetler Birliği’ndeki totaliter rejimlerin çözülmesi sürecinde gündeme gelmiştir. Sivil toplum modern devletle var olduğu için her zaman demokratik yapıda olmayabilir. Bulunduğu ülkenin rejimine uygun bir biçim alabilir. Teorikte böyle olduğu halde pratikte gerçek anlamda bir sivil toplum sadece demokrasilerde var olabilir. Sivil toplumun demokratik açıdan gelişebildiği en iyi ortamın liberal yönetim sistemi olduğu iddia edilebilir
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/194584
dc.source Volume: 15, Issue: 2 357-374 en-US
dc.source 1301-0603
dc.subject Sivil Toplum, Otonomi, Çoğulculuk, Demokrasi
dc.title Sivil Toplum ve Demokrasi en-US
dc.title SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account