DSpace Repository

Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme

Show simple item record

dc.creator KÖKSAL,   Yrd.Doç.Dr.Yüksel
dc.creator PENEZ, Arş.Gör.Selin
dc.date 2015-03-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:34:16Z
dc.date.available 2019-07-09T11:34:16Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20812/222616
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/43924
dc.description In this study, it is identified that college students showing high tendency of entrepreneurship are closer to which sector according International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC Rev.3.1). In order to identify the level entrepreneurship, “the entrepreneurship scale”, which is developed, by Yılmaz and Sünbül (2009) has been used. The data have been collected among Mehmet Akif Ersoy University, Akdeniz University and Süleyman Demirel University department of business administration students. Their social, demographical and family factors which effect high entrepreneurialism tendency have been analyzed by Chi-Square analysis method. It has been found that college students are focus on different sectors according to their entrepreneurialism tendency
dc.description Bu çalışmada, yüksek girişimcilik eğilimi gösteren işletme öğrencilerinin, Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına (ISIC Rev. 3.1) göre, hangi sektöre daha yakın oldukları tespit edilmiştir. Girişimcilik düzeylerini belirlemek için, 2009 yılında geliştirilen ‘Girişimcilik Ölçeği’ (Yılmaz ve Sünbül) kullanılmıştır. Araştırma verileri, Akdeniz, Süleyman Demirel ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri işletme bölümünde okuyan öğrencilerden toplanmıştır. Yüksek girişimcilik eğilimine etki eden demografik, sosyal ve ailesel faktörler ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine göre farklı sektörleri tercih ettikleri görülmüştür.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/194165
dc.source Volume: 20, Issue: 1 155-167 en-US
dc.source 1301-0603
dc.subject Girişimci, Üniversite Öğrencilerinde Girişimcilik, Girişimciliği Etkiyen Faktörler
dc.title Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme en-US
dc.title YÜKSEK GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLİ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account