DSpace Repository

İnternetin İşletme Fonksiyonlarında Kullanılmasının Yönetsel Etkinliğe Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması

Show simple item record

dc.creator BİLGE, Yrd.Doç.Dr.Hürriyet
dc.creator KUŞLU, Öğr.Gör.Murat
dc.creator BAL, Yrd.Doç.Dr.Vedat
dc.date 2013-03-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:34:16Z
dc.date.available 2019-07-09T11:34:16Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20819/222793
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/43930
dc.description The study covers all business in Manisa Organized Industrial Zone in 2012. Purpose of this study is to find out practices of administrative efficiency in business by using the Internet in business functions.Structural Equation Modeling (SEM) , used in testing model adaptation and describing causal relations by a model, tested in data analyse and among latent variables has been used. As a result, we obtained some findigs; if you use the internet the more in business functions, using e-trade increases due to cost. If you don’t use e -trade very often due to cost, it is sopposed to decrease managerial effeicency. Besides, the more you use the internet in business function, the more managerial effeicency increases
dc.description Çalışma 2012 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) tüm işletmeleri kapsamaktadır. Çalışmanın amacı, işletme fonksiyonlarında internetin kullanılmasıyla işletmelerde yönetsel etkinlik uygulamalarının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla verilerin analizinde ölçülen ve gizil(latent) değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri bir model ile tanımlama ve modelin uyumunu sınamada kullanılan Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) kullanılmıştır. Analiz sonucunda internetin işletme fonksiyonlarında kullanımı arttıkça maliyet nedeniyle e-ticaret kullanmamanın azalacağı varsayılır. Maliyet nedeniyle e-ticaret kullanmama arttıkça yönetimsel etkinliğin ise azalacağı saptanmıştır. Ayrıca. internetin işletme fonksiyonlarında kullanımı arttıkça yönetsel etkinliğin de artacağı saptanmıştır
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/194342
dc.source Volume: 18, Issue: 1 153-165 en-US
dc.source 1301-0603
dc.subject İnternet, E-Trade, Business, Managerial Efficiency
dc.subject İnternet, E-ticaret, İşletme, Yönetsel Etkinlik
dc.title İnternetin İşletme Fonksiyonlarında Kullanılmasının Yönetsel Etkinliğe Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması en-US
dc.title İNTERNETİN İŞLETME FONKSİYONLARINDA KULLANILMASININ YÖNETSEL ETKİNLİĞE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE ARAŞTIRILMASI en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account