DSpace Repository

A Deterministic Inventory Model With Price-Dependent Demand Considering The Bounded Learning

Show simple item record

dc.creator EROĞLU,   Prof.Dr.Abdullah
dc.creator KARAÖZ, Doç.Dr.Murat
dc.date 2011-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:34:22Z
dc.date.available 2019-07-09T11:34:22Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20824/222930
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/43971
dc.description
dc.description Bu makalede doğrusal talebin satış fiyatından etkilendiği ve üretimde öğrenmenin olduğu ekonomik üretim miktarı modeli geliştirilmektedir. Her bir partideki parti büyüklükleri ve fiyat seviyeleri birim başına toplam karı maksimize ederek elde edilmektedir. Birim başına toplam kar toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farktır. Birim başına toplam maliyet ise emek ve malzeme maliyeti ile kurulum maliyetinin toplamından oluşmaktadır. Talep parametreleri ve öğrenmenin birim başına toplam kara etkisini görebilmek amacıyla nümerik analiz yapılmıştır
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/194479
dc.source Volume: 16, Issue: 2 1-11 en-US
dc.source 1301-0603
dc.subject Envanter, Ekonomik Üretim Miktarı, Fiyata Duyarlı Talep, Öğrenme
dc.title A Deterministic Inventory Model With Price-Dependent Demand Considering The Bounded Learning en-US
dc.title SINIRLI ÖĞRENMEYİ DİKKATE ALAN FİYAT BAĞIMLI TALEPLİ DETERMİNİSTİK BİR ENVANTER MODELİ en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account