DSpace Repository

Yalın Üretim Sistemi Açısından Değer Akış Maliyetlemesinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.creator TERZİ,   Dr.Serkan
dc.creator ATMACA, Yrd.Doç.Dr.Metin
dc.date 2011-09-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:35:03Z
dc.date.available 2019-07-09T11:35:03Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20823/222923
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/44339
dc.description
dc.description Günümüz rekabet ortamında üretim işletmelerinin rekabet pozisyonları, uyguladıkları üretim sistemleri ile doğrudan ilişkilidir. Bundan dolayı işletmeler müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmeleri amacıyla yeni üretim sistemleri geliştirme yolunu gitmişlerdir. Bu amaçla geliştirilen üretim sistemlerinden bir tanesi de yalın üretim sistemidir. Üretim sisteminde meyadana gelen değişim, doğrudan muhasebe sistemini de etkilemekte olup, yalın muhasebe anlayışını doğurmuştur. Yalın muhasebe anlayışının işletmenin karar alması, değer katmayan faaliyetlerin tespit edilip, elimine edilmesi amacıyla kullandığı araçlardan birisi, değer akış maliyetlemesidir. Bu çalışmanın amacı, değer akış maliyetlemesinin yalın üretim sistemi içerisindeki yerinin ve öneminin irdelenmesi ile değer akış maliyetlemesine ilişkin teorik bilgilerin verilmesi ve bu bilgiler çerçevesinde örnek uygulamaların sunulmasıdır
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/194472
dc.source Volume: 16, Issue: 3 449-466 en-US
dc.source 1301-0603
dc.subject Yalın Üretim, Yalın Muhasebe, Değer Akışı, Değer Akış Maliyetleme
dc.title Yalın Üretim Sistemi Açısından Değer Akış Maliyetlemesinin İncelenmesi en-US
dc.title YALIN ÜRETİM SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞER AKIŞ MALİYETLEMESİNİN İNCELENMESİ en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account