DSpace Repository

According to Gabriel Marcel Fanaticism

Show simple item record

dc.creator KOÇ, Emel
dc.date 2010-07-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:40:42Z
dc.date.available 2019-07-09T11:40:42Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/11415/136342
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45181
dc.description
dc.description Fanatizm, bir bağlanma biçimidir. Ancak fanatizmde sorunlu bir bağlanma söz konusudur. Bağlanma edimi, felsefi anlamda, bir söz verme veya ant fikriyle birlikte değerlendirilir. Bir istenç edimi olan bağlanma aktı, özgür ve aktif bir irade hareketidir. Oysaki fanatiğin körü körüne bağlılığını, özgür bir istenç edimi olan bağlılık terimi ile değil, bağımlılık terimiyle ifade etmek daha uygun olur. Fransız filozofu G. Marcel, fanatizmi, soyutlamanın yanlış kullanımı olan ‘soyutlama ruhu’ dediği tavır ile ilişkilendirerek değerlendirir. Ona göre fanatik olanın tavrında bir bütünü göz ardı etme ve bir şeyi diğerlerinden soyutlama eğilimi vardır. Fanatik, tüm diğerlerinden soyutladığı ve tek başına saklı tutmak istediği ögenin dışındakilere indirgeyici bir tavırla yaklaşmaktadır. Dolayısıyla fanatizm Marcel’e göre, somut gerçekliğin bütünlüğüne yönelik değer kaybına neden olan indirgeyici bir yaklaşımdır. Marcel, somut bütünlüğü göz ardı ederek, değer kaybına neden olan her indirgemenin zeka değil tutkularla ilgili olduğunu ve bir tür sevgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünür
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/117911
dc.source Volume: 2010, Issue: 22 127-138 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.subject G. Marcel, Varoluş Felsefesi, fanatizm, bağlanma, soyutlama ruhu, indirgeme
dc.title According to Gabriel Marcel Fanaticism en-US
dc.title Gabriel Marcel’e Göre Fanatizm en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account