DSpace Repository

UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE

Show simple item record

dc.creator YILMAZ, Cevdet; SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
dc.date 2019-03-28T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:40:46Z
dc.date.available 2019-07-09T11:40:46Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/44257/535233
dc.identifier 10.35237/sufesosbil.535233
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45217
dc.description Bu araştırma, engelli sporcuların deneyimlerini Bourdieu'nünhabitus, sermaye ve alan kavramları bağlamında incelemek ve Paralimpik Alan’ailişkin bir analiz sunmak üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ParalimpikAlan ile deneyimi olan 16 engelli sporcu ile derinlemesine görüşmeleryapılmıştır. Elde edilen veriler habitusunengelli bir sporcu için zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmaktan çokeşitsizliklerin yaratıcısı olduğunu göstermiştir. Engelli sporcuların engelleri nedeni ile spordünyasında ayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri görülmüştür. Engellisporcuların spor sayesinde beden kullanımlarının farklılaştığı ve alandagörünürlük kazanmaları araştırmadan çıkan başka bir sonuçtur. Engellisporcuların kısıtlı sosyal sermayeleri nedeni ile beden sermayelerini ekonomiksermayeye dönüştüremedikleri ve alan içerisinde hareket edemedikleriaraştırmadan çıkan diğer önemli bir sonuçtur.Engelli kadın sporcuların hem kadın hem de engelli olmalarınedeni ile çifte dezavantaj yaşadıklarını ve özellikle spor alanındaayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri görülmektedir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/705740
dc.source Issue: 46 136-157 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.subject Paralimpik Alan,Pierre Bourdieu,Habitus,Sermaye,Alan
dc.title UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account