DSpace Repository

Bachelor Of Public Administration: A Research On Students Of Public Administration

Show simple item record

dc.creator ALTAN, Yakup
dc.creator KERMAN, Uysal
dc.creator AKTEL, Mehmet
dc.date 2009-05-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:41:01Z
dc.date.available 2019-07-09T11:41:01Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/11417/136384
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45330
dc.description
dc.description Bu çalışmanın amacı, kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin kamu yönetimi lisans öğretimine ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Çalışma, ülkemizdeki coğrafi bölgeler dikkate alınarak belirlenen yedi üniversitenin kamu yönetimi bölümü öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kamu yönetimi bölümlerinde öğrenim gören birinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri ile anket çalışması yapılmış, elde edilen veriler SPSS for Windows istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular, Türkiye’de kamu yönetimi öğretiminin planlanması-sunulması ve kamu yönetimi formasyonu alan nitelikli işgücünün istihdamına yönelik orta ve uzun vadeli projeksiyonların oluşturulmasına kaynaklık edecek niteliktedir
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/117953
dc.source Volume: 2009, Issue: 20 227-252 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.subject Kamu yönetimi, Türk kamu yönetimi, kamu yönetimi öğretimi, kamu yönetimi bölümü, kamu personeli
dc.title Bachelor Of Public Administration: A Research On Students Of Public Administration en-US
dc.title Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi: Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account