DSpace Repository

Nadirsah’s 1738-39 Indian Campaign And Its Results

Show simple item record

dc.creator SEVİNÇ, Tahir
dc.date 2011-01-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:41:21Z
dc.date.available 2019-07-09T11:41:21Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/11413/136304
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45490
dc.description
dc.description 1736 yılında İran tahtına geçen Nadir Şah, Afganistan’ı ele geçirerek Hindistan’ı fethetmeyi düşünmüştü. 1736 Kasımı’nda seksen bin kişilik süvari ordusu ile hareket ederek Şubat 1737’de Kandahar’ı fethetmişti. Uzun bir hazırlık safhasından sonra 10 Mayıs 1738’de de Afganistan’ı Hint kıtasına bağlayan Gazne’yi ele geçirmişti. O, sırasıyla Celalabad, Peşaver ve Lahor’u ele geçirdikten sonra Delhi’ye doğru ilerlerken Hint-Türk (Gürkanlı) hükümdarı Muhammet Şah’ın ordusu ile 14 Şubat 1739’da karşılaşmış ve onu mağlup ederek Hindistan’ı hakimiyeti altına almıştı. Hindistan seferi sonunda bol ganimet ve büyük bir zaferle ülkesine dönen Nadir Şah, Osmanlı Devleti’nin tepkisinden çekindiği için İstanbul’a hemen elçiler göndermişti. İran elçileri Osmanlı hükümeti tarafından Bağdat’tan itibaren karşılanarak İstanbul’da ağırlandıktan sonra tekrar ülkesine gönderilmişti. Nadir Şah karşısında yenilgiye uğrayan Gürkanlı hükümdarı Muhammet Şah da İran’a karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemek amacı ile Ataullah Efendi isminde elçisini İstanbul’a göndermişti. Hindistan elçisi Osmanlı hükümeti tarafından ağırlanıp gerekli diplomatik görüşmelerden sonra Salim Efendi adında Osmanlı elçisi ile Eylül 1744’de Hindistan’a gönderilmişti. Salim Efendi, Hindistan’a giderken vefat etmek üzere iken görevi yanında bulunan Yusuf Ağa’ya devretmişti. Yusuf Ağa, Hindistan’daki görevini yerine getirmiş ve altı yıl Hindistan’da kaldıktan sonra 1749’da İstanbul’a dönmüştü
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/117873
dc.source Volume: 2011, Issue: 24 13-35 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.subject Nadir Şah, Hindistan Seferi, Osmanlı Devleti ve Gürkanlı Devleti
dc.title Nadirsah’s 1738-39 Indian Campaign And Its Results en-US
dc.title Nadirşah’ın 1738-1739 Hindistan Seferi ve Sonuçları en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account