DSpace Repository

18. Yüzyılda Van Kalesi’nde Bulunan Dergâh-ı Âli Yeniçerileri

Show simple item record

dc.creator DEMLİKOĞLU, Uğur; SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
dc.date 2019-03-28T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:41:29Z
dc.date.available 2019-07-09T11:41:29Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/44257/517049
dc.identifier 10.35237/sufesosbil.517049
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45570
dc.description Osmanlı Devleti’nin kuruluşyıllarında ordu birlikleri aşiret kuvvetleri ile gaza için savaşangönüllülerden oluşmaktaydı. Ancak kale kuşatmalarının uzun sürmesi ve süreklifetihler için eldeki askerlerin kifayetsiz kalması hükümdara tabi, maaşlı vesürekli ordu birliklerinin kurulmasına neden olmuştur. Bu amaçla I. Muraddöneminde Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı’na sonraki hükümdarlar döneminde de farklı görevler icraeden yeni askeri sınıflar dâhil olmuştur. Bu askeri sınıflar OsmanlıDevleti’nin başkenti olan İstanbul’un dışında önemli hudut kalelerinde de görevalmışlardır. Bu kalelerden biri de Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nekatılan Van Kalesi olmuştur. Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında meydanagelen gerginliklerde ve harbin yaşandığı dönemlerde İstanbul’dan pek çok askerisınıf Van Kalesi’nde mevcut olmuştur. Bu makalede mevacib defterlerindenistifade edilerek Van Kalesi’nde bulunan askeri sınıflar ile bu askerisınıfların mevcudu, yevmiyeleri, ulufe ve yıllık mevacibleri ile icra ettiklerigörevler ortaya konulmuştur. Van Kalesi’nin önemini ortaya koymak maksadıylaErzurum, Kars, Bağdat, Trabzon ve Tiflis gibi dönemin diğer önemli kaleleriylemukayesesi yapılmıştır.  
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/705741
dc.source Issue: 46 73-98 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.subject Van,Kale,Mevacib Defterleri
dc.title 18. Yüzyılda Van Kalesi’nde Bulunan Dergâh-ı Âli Yeniçerileri en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account