DSpace Repository

[N,N'-Bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) Kompleksinin Sentezi ve DNA Etkisinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.creator Arıcı, Mürsel
dc.creator Nazır, Hasan
dc.date 2010-06-25T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:48:14Z
dc.date.available 2019-07-09T11:48:14Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/11271/134693
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45606
dc.description Özet: Bu çalışmada, bis(salisiliden)-1,3-diaminopropan (H2L) Schiff bazı ile nikel(II) klorür hekzahidrat'ın etanoldeki reaksiyonundan [N,N'-bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) (NiL) kompleksi sentezlendi. Sentezlenen NiL kompleksinin pBR322 plazmid DNA ile etkileşimi ultraviyole absorpsiyon spektroskopisi (UV), dönüşümlü voltametri (CV) ve agaroz jel elektroforez ile incelendi.NiL kompleksinin DNA varlığında absorpsiyon spektrumunun hiperkromik etki gösterdiği ve kaydedilen dönüşümlü voltamogramında pik akımının azaldığı bulundu. NiL kompleksinin indirgeyici maddeler olmadan plazmid DNA'yı etkilediği agaroz jel elektroforez ile gösterildi. Ayrıca NiL kompleksinin Hyperchem® programıyla hesaplanan en düşük enerjili yapısının geometrisi, DNA'nın kısmi interkalasyon ve elektrostatik bağlama modlarıyla ilişkilendirilebilir bir sonuç vermektedir.Anahtar kelimeler: Nikel(II) kompleks, plazmid DNA yarılması, kısmi interkalasyon, elektrostatik etkileşimSynthesis and Investigation of DNA Effect of [N,N'-bis(salicylidene)-1,3-propanediaminato]nickel(II) ComplexAbstract: In this study, N,N'-bis(salicylidene)-1,3-propanediaminato]nickel(II) (NiL) complex was synthesized from reaction of bis(salicylidene)-1,3-propanediamine (H2L) with nickel(II) chloride hexahydrate in ethanolic medium. The interaction of synthesized NiL complex with pBR322 plasmidDNA was investigated by ultraviolet absorption spectroscopy (UV), cyclic voltammetry (CV) and agarose jel electrophoresis. It was found that the absorption spectrum of NiL complex in the presence of plasmid DNA showed hyperchromism and its peak current was significantly decreased at recorded voltammogram. Effect of NiL complex on DNA in the absence of reductant agents showed by ajarose jel electrophoresis. Moreover, the geometry of the lowest-energy structure of NiL complex calculated byHyperchem® program gave a good result to be associated with partial intercalation and electrostatic binding modes of the DNA.Key words: Ni(II) complex, plasmid DNA cleavage, partial intercalation, electrostatic interaction
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/116311
dc.source Volume: 5, Issue: 1 67-74 en-US
dc.source 1306-7575
dc.subject Nikel(II) kompleks,plazmid DNA yarılması,kısmi interkalasyon,elektrostatik etkileşim
dc.title [N,N'-Bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) Kompleksinin Sentezi ve DNA Etkisinin İncelenmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account