DSpace Repository

Assessment of Outdoor Terrestrial Gamma Dose Rates in the Konya-Ilgın-Çavuşçu Lignite Deposit (Turkey)

Show simple item record

dc.creator ERDOĞAN, Mehmet; Selçuk Üniv
dc.creator MANİSA, Kaan; Dumlupınar University, Kutahya
dc.date 2016-12-02T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:48:27Z
dc.date.available 2019-07-09T11:48:27Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/27465/290889
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45676
dc.description This study assesses the terrestrial gamma radiation dose rates from thenaturally occurring radionuclides in the lignite coalfield of Ilgın district ofKonya. The measurements were performed above the surface soil using NaI(Tl)gamma-ray detector. The average external annual effective doseswere alsocalculated using these terrestrial gamma radiation dose rates for each measurementlocation.
dc.description Bu çalışmada Konya’nınIlgın ilçesindeki linyit kömür yatağındaki doğal olarak oluşmuş radyoaktif çekirdeklerdenkaynaklanan karasal gama doz oranları belirlenmiştir. Ölçümler, toprak yüzeyininüstünde ve NaI(Tl) gama-ışın detektörü kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Ayrıca, ölçülen bu karasal gama doz oranları kullanılarak her bir ölçüm noktasıiçin ortalama harici yıllık etkin dozlar hesaplanmıştır.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/274645
dc.source Volume: 11, Issue: 2 89-93 en-US
dc.source 1306-7575
dc.subject Gamma dose rate,Ilgın lignite deposit,terrestrial radiation
dc.subject Gama doz oranı,Ilgın linyit yatağı,karasal radyasyon
dc.title Assessment of Outdoor Terrestrial Gamma Dose Rates in the Konya-Ilgın-Çavuşçu Lignite Deposit (Turkey) en-US
dc.title Konya-Ilgın-Çavuşçu Linyit Maden Yatağında Dış Ortam Gama Doz Oranlarının Belirlenmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account