DSpace Repository

3,4,5-trimetilpirazolün Sentezi. 100K'de Tek Kristal X-Işınları Yapısı ve Termal Özellikleri

Show simple item record

dc.creator Kurtaran, Raif
dc.creator Hopa, Çiğdem
dc.creator Alkan, Mahir
dc.creator Kara, Hülya
dc.date 2010-11-11T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:48:28Z
dc.date.available 2019-07-09T11:48:28Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/11272/134708
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45680
dc.description Özet: 3,4,5-tirmetilpirazol (tmp) bileşiğinin X-ışınları moleküler yapısı 100 K'de tayin edildi. Bileşik N-H protonları ile katemer yapı oluşturacak şekilde kristallenir. Termal davranışları diferansiyel termal analiz ve termogravimetrik analiz ile incelendi. Ayrıca karakterizasyonda elementel analiz, IR, UV-vis spektroskopisi, 1H-NMR ve 13C-NMR yöntemlerinden faydalanıldı. Anahtar kelimeler: 3,4,5-trimetilpirazol, tek kristal X-ışınları analizi, termal analiz, katemerSynthesis of 3,4,5-trimethylpyrazole. Single Crystal X-ray Molecular Structure at 100 K and Thermal BehaviourThe X-ray molecular structure of 3,4,5-trimethylpyrazole (tmp) at 100 K has been determineted. The compound cyristallizes as a catemer with the N-H protons located. The thermal behaviour of the compound was investigated by diferantial thermal analysis and thermogravimetry. Additionally, compound also characterized by elementel analysis, IR, UV-vis spectroscopy, 1H-NMR and 13C-NMR. Key words: 3,4,5-trimethylpyrazole, single crystal X-ray analysis, thermal analysis, catemer
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/116326
dc.source Volume: 5, Issue: 2 200-210 en-US
dc.source 1306-7575
dc.subject 3,4,5-trimetilpirazol, tek kristal X-ışınları analizi, termal analiz, katemer
dc.title 3,4,5-trimetilpirazolün Sentezi. 100K'de Tek Kristal X-Işınları Yapısı ve Termal Özellikleri en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account