DSpace Repository

Production Cross–Section Calculations of Medical125I Radionuclide Using α, d and γ Induced Reactions

Show simple item record

dc.creator DEMİR, Bayram
dc.creator ÇAPALI, Veli
dc.creator SARPÜN, İsmail
dc.creator KAPLAN, Abdullah
dc.date 2015-11-22T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:48:32Z
dc.date.available 2019-07-09T11:48:32Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/11282/134839
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45710
dc.description Abstract: Iodine radioisotopes are the most important radioisotopes used in the medicine, especially 125I. 125I is used in radiation therapy as brachytherapy source to treat prostate cancer and brain tumors. In this study, production cross–section calculations of 125Iradionuclide used in medicine produced by 123Sb (α,2n)125I, 124Te(d,n)125I, and 127 I(γ,2n)125I reactions have been investigated in the different incident energy range up to 40 MeV. Two–Component Exciton and Generalized Superfluid models of the TALYS 1.6 code and Exciton and Generalized Superfluid models of the EMPIRE 3.1 code have been used to perform calculations. The calculated results have been compared with the experimental results taken fromthe Experimental Nuclear Reaction Data Library (EXFOR). EMPIRE 3.1 Exciton and Generalized Superfluid models are recommended, if experimental production cross–section of 125Iradionuclide data are not available to produce because of the experimental difficulties.Key words:125I, Cross–section, TALYS 1.6, EMPIRE 3.1Tıbbi125I Radyonüklidininα, d ve γ Girişli Reaksiyonlar Kullanılarak Üretim Tesir Kesitlerinin HesaplanmasıÖzet: Özellikle 125I olmak üzere, iyot radyoizotopları tıpta kullanılan en önemli izotoplardır. 125I, prostat kanseri ve beyin tümörlerini tedavi etmek için radyasyon tedavisinde brakterapi kaynağı olarak kullanılır. Bu çalışmada, 40 MeV'e kadar farklı gelme enerjilerinde 23Sb (α,2n)125I, 124Te(d,n)125I, ve 127 I(γ,2n)125I reaksiyonları ile 125I radyonüklidin üretim tesir kesiti hesaplamaları araştırılmıştır. TALYS 1.6 İki Bileşenli Eksiton ve Genelleştirilmiş Süperakışkan modelleri, EMPIRE 3.1 Eksiton ve Genelleştirilmiş Süperakışkan modelleri teorik hesaplamaları gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Hesaplanan sonuçlar, Deneysel Nükleer Veri Kütüphanesi (EXFOR)'dan alınan deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 125I radyoizotopunun deneysel üretim tesir kesiti değerleri, deneysel zorluklardan dolayı üretilemiyorsa EMPIRE 3.1Eksiton ve Genelleştirilmiş Süperakışkan modelleri kullanılması önerilmiştir.Anahtar kelimeler:125I, Tesir kesiti, TALYS 1.6, EMPIRE 3.1
dc.description Iodine radioisotopes are the most important radioisotopes used in the medicine, especially 125I. 125I is used in radiation therapy as brachytherapy source to treat prostate cancer and brain tumors. In this study, production cross–section calculations of 125Iradionuclide used in medicine produced by 123Sb (α,2n)125I, 124Te(d,n)125I, and 127 I(γ,2n)125I reactions have been investigated in the different incident energy range up to 40 MeV. Two–Component Exciton and Generalized Superfluid models of the TALYS 1.6 code and Exciton and Generalized Superfluid models of the EMPIRE 3.1 code have been used to perform calculations. The calculated results have been compared with the experimental results taken fromthe Experimental Nuclear Reaction Data Library (EXFOR). EMPIRE 3.1 Exciton and Generalized Superfluid models are recommended, if experimental production cross–section of 125Iradionuclide data are not available to produce because of the experimental difficulties
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/116447
dc.source Volume: 10, Issue: 2 116-121 en-US
dc.source 1306-7575
dc.subject 125I, Tesir kesiti, TALYS 1.6, EMPIRE 3.1
dc.title Production Cross–Section Calculations of Medical125I Radionuclide Using α, d and γ Induced Reactions en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account