DSpace Repository

0-8 MeV Enerji Bölgesinde 13C(α,n)16O Reaksiyonu için Astrofiziksel S-Faktörlerin Hesaplanması

Show simple item record

dc.creator YILDIZ, Ercan; KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2018-11-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:48:39Z
dc.date.available 2019-07-09T11:48:39Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/40584/442718
dc.identifier 10.29233/sdufeffd.442718
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45766
dc.description Reaksiyon tesir kesiti bir nükleer reaksiyonun gerçekleşme olasılığını ifade eder. Ayrıca Reaksiyon tesir kesiti verileri çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 13C(α,n) 16O reaksiyonunun kesitlerini, 0-8 MeV enerji  aralığında  hesap edilmiştir. Bu teorik hesaplarda, TALYS 1.8 kodları kullanıldı. Ayrıca düşük enerjilerde reaksiyon olasılığını açıklayan Astrofiziksel S-faktörleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarımızın sonuçları, EXFOR veri tabanından elde edilen deneysel veriler açısından kontrol edildi. Kimyasal elementlerin kökeni, modern fiziğin doğmasından bu yana nicel çalışmalara konu olmuştur,  On yıllar boyunca, deneysel araştırmacıların, teorik parçacık ve nükleer fizikçilerin yanı sıra kozmologların, astrofizikçilerin ve astronomların ilgisini çekmiştir. 13C(α,n) 16O reaksiyonu, s-sürecinin ana bileşeni olarak 90<A<208 kütle aralığındaki çoğu çekirdeğin üretim sürecinden sorumlu olan nötron kaynağıdır. Özellikle model hesaplamalarının doğruluğunun test edilmesi için düşük enerji bölgesindeki değişimin bilinmesi önemlidir.
dc.description Reactioncross section refers to the probability of a nuclear reaction’s occurrence. Inaddition, a wide range of reaction area data is used. This working cross sections of the 13C(α,n) 16O reactionhave been evaluated at 0-8 MeV energy area. In these hypothtetical evaluated,the TALYS 1.8 the codes have been used. Moreover the Astrophysical S-factors thatexplain the probability of reaction in flow energy were evaluated. Conclusionsof our calculations were control off the experimental data obtained from EXFOR  database. The root of the chemical elementshas been issue of numerical studies since current physics was born. Decades,its examination has drawn the attention of cosmologists, astrophysicists, andastronomers, furthermore empirical, theoretical particle, and nuclearphysicists. The 13C (α,n)16Oreaction is the neutron origin for the major component of the s-process,in charge of for the production process of plenty of the nuclei in the massrange 90 <A <208.  In particular, it is important to know thevariation in the region of low energies in order to test the accuracy of themodel calculations.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/582017
dc.source Volume: 13, Issue: 2 25-28 en-US
dc.source 1306-7575
dc.subject 13C,Tesir Kesiti,S-Faktör,TALYS 1.8
dc.subject 13C,Cross-Section,S-Factor,TALYS 1.8
dc.title 0-8 MeV Enerji Bölgesinde 13C(α,n)16O Reaksiyonu için Astrofiziksel S-Faktörlerin Hesaplanması en-US
dc.title Calculation of Astrophysical S-Factors for 13C (α,n) 16O Reaction in 0-8 MeV Energy Zone en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account