DSpace Repository

Introducing a Global Optical Model Approach for Analysing 16O+16O Elastic Scattering at 5-10MeV/nucleon Region

Show simple item record

dc.creator Küçükoğlu, Mehmet
dc.creator Cof, Gökhan
dc.creator Aytekin, Hüseyin
dc.creator Boztosun, İsmail
dc.date 2013-06-10T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:48:52Z
dc.date.available 2019-07-09T11:48:52Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/11277/134759
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45849
dc.description In this paper, the experimental data on elastic scattering of the 16O+16O reaction for the energy range 5-10 MeV/nucleon have been analyzed within the optical model (OM) formalism by using the phenomenological potential forms in Fresco code. When developing the shape of the nuclear potential for the calculations, we have used the Woods-Saxon (WS) or Woods-Saxon squared (WS2) potentials for the imaginary part together with a WS2 type real part. Although most of the previous OM analyses using phenomenological potentials have provided reasonably good fits with the experimental measurements, none of them could completely relate the behavior of the imaginary potential to the energy of the projectile yet. However, we have managed to introduce two analyses that can keep the real potential parameters almost constant and suggest a linear expression for the depth of the imaginary part of the nuclear potential depending on the incidence energy. Thus, 16O+16O system within this wide energy range has been described globally by the optical potentials having a deep, attractive real potential part and a weaker, energy dependent absorptive imaginary potential part. It has been also shown that, our calculations with these potential forms can reproduce the experimental elastic scattering angular distributions successfully and the maxima and minima are predicted correctly for most of the energies
dc.description Abstract: In this paper, the experimental data on elastic scattering of the 16O+16O reaction for the energy range 5-10 MeV/nucleon have been analyzed within the optical model (OM) formalism by using the phenomenological potential forms in Fresco code. When developing the shape of the nuclear potential for the calculations, we have used the Woods-Saxon (WS) or Woods-Saxon squared (WS2) potentials for the imaginary part together with a WS2 type real part. Although most of the previous OM analyses using phenomenological potentials have provided reasonably good fits with the experimental measurements, none of them could completely relate the behavior of the imaginary potential to the energy of the projectile yet. However, we have managed to introduce two analyses that can keep the real potential parameters almost constant and suggest a linear expression for the depth of the imaginary part of the nuclear potential depending on the incidence energy. Thus, 16O+16O system within this wide energy range has been described globally by the optical potentials having a deep, attractive real potential part and a weaker, energy dependent absorptive imaginary potential part. It has been also shown that, our calculations with these potential forms can reproduce the experimental elastic scattering angular distributions successfully and the maxima and minima are predicted correctly for most of the energies. Key words: 16O+16O reaction, optical model, elastic scattering, cross-section, phenomenological potentials. 5-10MeV/nükleon Bölgesinde 16O+16O Esnek Saçılmasının Analizi için Global bir Optik Model Yaklaşımının Tanıtılması Özet: Bu çalışmada 5-10 MeV/nükleon enerji aralığında 16O+16O reaksiyonunun deneysel esnek saçılma verileri, optik model (OM) formalizmi altında, Fresco kodunda fenomenolojik potansiyel formları kullanılarak analiz edilmektedir. Hesaplamalar için nükleer potansiyelin şekli oluşturulurken gerçel kısım için Woods-Saxon kare (WS2) tipinde bir potansiyel ile birlikte sanal kısım için ya Woods-Saxon (WS) ya da WS2 formundaki potansiyeller kullanılmıştır. Fenomenolojik potansiyelleri kullanan daha önceki OM analizlerinin çoğu deneysel ölçümlerle yeterince uyumlu sonuçlar üretse bile bu güne dek hiçbir analiz sanal potansiyelin davranışını mermi enerjisi ile bütünlüklü bir biçimde ilişkilendirememiştir. Bununla birlikte çalışmamızda, gerçel potansiyel parametrelerini neredeyse sabitleyen ve nükleer potansiyelin sanal bileşeninin potansiyel derinliği için gelme enerjisine bağlı olarak lineer bir ifade öne süren iki analiz başarıyla oluşturulmuştur. Böylelikle, derin, çekici bir gerçel potansiyel ve daha zayıf, enerji bağımlı soğurucu formdaki bir sanal potansiyelden oluşan optik potansiyellerle 16O+16O sistemi bu geniş enerji aralığında global bir biçimde tanımlanmıştır. Ayrıca, bu potansiyel formlarıyla yapılan hesaplamaların deneysel esnek saçılma açısal dağılımlarını başarılı bir biçimde üretebildiği ve enerjilerin çoğu için maksimum ve minimumların doğru biçimde tahmin edilebildiği gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: 16O+16O reaksiyonu, optik model, esnek saçılma, tesir-kesiti, fenomenolojik potansiyeller.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/116373
dc.source Volume: 8, Issue: 1 71-81 en-US
dc.source 1306-7575
dc.subject 16O+16O reaction, optical model, elastic scattering, cross-section, phenomenological potentials
dc.subject 16O+16O reaksiyonu, optik model, esnek saçılma, tesir-kesiti, fenomenolojik potansiyeller
dc.title Introducing a Global Optical Model Approach for Analysing 16O+16O Elastic Scattering at 5-10MeV/nucleon Region en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account