DSpace Repository

Isparta Gülü'nün (Rosa damascena Mill.) Vejetasyon Dönemi Boyunca Morfolojik Özellikleri ve Spektral İmzaları

Show simple item record

dc.creator BAŞAYİĞİT, Levent
dc.creator ERSAN, Rabia
dc.date 2014-07-11T13:50:31Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:58:52Z
dc.date.available 2019-07-09T11:58:52Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20801/222019
dc.identifier 10.19113/sdufbed.51804
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46013
dc.description In this study, the morphological features of Rosa damascenas also known as Mill. Isparta rose was followed on a weekly basis throughout the growing season. Spectral signatures of Rosa damascenes were also recorded beginning of Marc until end of October. For this purpose, five root stocks were selected at rose garden. The data, leaf, buds, flowers size and general appearance of rose, were collected. ASD FieldSpec HandHeld spectroradiometer and plant probe used to obtain spectral signature. Reflection values were obtained at the leaves of living plants on rootstocks. The spectral curves were established from the reflectance values. The reflectance values were evaluated according to bands. During the vegetation period, the archives was created include appearance of rose, leaf, buds and flowers with the spectral signatures. At results, the data bank was created to use in remote sensing methods. This data can also appropriate to estimate the implications of the band division according to season
dc.description Bu çalışmada, Isparta gülü olarak da isimlendirilen Rosa Damascena Mill. vejetasyon dönemi boyunca haftalık olarak takip edilmiş, morfolojik özellikleri tanımlanmış, spektral imzaları kaydedilmiştir. Bu amaçla gül bahçesinden seçilen 5 örnek anaçta Mart ayının başından Ekim ayının sonuna kadar toplam 33 hafta yaprak, tomurcuk, çiçek büyüklüğü ve genel görünümüne ait bilgiler toplanmış ve fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. Spektral imzaların elde edilmesinde ASD FieldSpecHandHeld spektroradyometre cihazı ve bitki probu kullanılmıştır. Yansıma ölçümleri anaç üzerinde canlı bitki yapraklarında yapılmıştır. Elde edilen yansıma okumalarından spektral eğriler oluşturulmuş, bantlara göre yorumlanmıştır. Böylece Isparta gülünün vejetasyon periyodu boyunca yaprak, tomurcuk, çiçek ve diğer görünümleri ile spektral imzalarının bulunduğu arşiv oluşturulmuştur. Elde edilen bilgiler, gül bitkisinin uzaktan algılama uygulamalarında bant ayrımlarında ve mevsime bağlı yansımalarının tahmininde kullanılabilecek temel verileri oluşturmuştur.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193830
dc.source Volume: 17, Issue: 2 36-44 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Spectroscopy, Spectral signature, Isparta rose, Rosa damascena Mill, ASD HandHeld Spectroradiometer
dc.subject Yansıma Spektroskopisi, Spektral imza, Isparta gülü, Rosa damascena Mill, ASD HandHeld Spektroradyometre
dc.title Isparta Gülü'nün (Rosa damascena Mill.) Vejetasyon Dönemi Boyunca Morfolojik Özellikleri ve Spektral İmzaları en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account