DSpace Repository

Küçük Sincanlı (Afyonkarahisar) Ovası Hidrojeoloji İncelemesi

Show simple item record

dc.creator AKSEVER, Fatma
dc.creator DAVRAZ, Ayşen
dc.creator KARAGÜZEL, Remzi
dc.date 2014-07-13T23:14:18Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:58:53Z
dc.date.available 2019-07-09T11:58:53Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20799/222083
dc.identifier 10.19113/sdufbed.96961
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46014
dc.description Her türlü ihtiyacın karşılanması için pek çok bölgede kullanılabilir su sıkıntısının çekildiği günümüzde bütün ovalarda ayrıntılıhidrojeolojik çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada Küçük Sincanlı Ovası'nda kullanılabilir su potansiyeli ve sukalitesinin tespiti amaçlanmıştır. Küçük Sincanlı Ovası Afyonkarahisar ili'ne yaklaşık olarak 45 km uzaklıkta olup, Sandıklı veBüyük Sincanlı ovalarının arasında bulunan komşu ovalara göre nispeten küçük bir çöküntü ovasıdır. Ovada Prekambriyen yaşlıKestel formasyonu temeli oluşturmaktadır. En önemli akiferi Kuvaterner alüvyon ve Pliyosen Hamamçay formasyonuoluşturmaktadır. Yeraltı suyu seviye değişimi Mayıs-2007 ve Nisan-2010 dönemleri için 1.09-4.85 m arasında belirlenmiştir. KüçükSincanlı Ovası için emniyetli kullanılabilir yeraltı suyu potansiyeli yaklaşık 8.87x106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Küçük SincanlıOvası, en önemli yüzeysel akışı olan Karadirek çayı boşalımı ve yeraltı suyu akımı ile Sandıklı Ovası'nı beslemektedir. Bu çayüzerinde bulunan Serban ve Taşoluk göletleri vasıtasıyla sulama suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Yeraltı sularının Piper diyagramınagöre Ca-Mg-HCO3'lı sular fasiyesinde olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanında içme suyu amacıyla kullanılan kaynak sularınınkimyasal, fiziksel, bakteriyolojik ve ağır metal içeriklerinin WHO ve TS 266 içme suyu standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.Ancak, suların nitrat ve amonyak içerikleri dış kökenli kirleticilerden etkilenme olduğunu göstermektedir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193894
dc.source Volume: 16, Issue: 3 269-278 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Küçük Sincanlı ovası, hidrojeoloji, yeraltı suyu potansiyeli, hidrojeokimya
dc.title Küçük Sincanlı (Afyonkarahisar) Ovası Hidrojeoloji İncelemesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account