DSpace Repository

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon

Show simple item record

dc.creator ÖZÇOBAN, Mehmet Akif
dc.creator AKAN, Aydın
dc.creator TAN, Oğuz
dc.creator AYDIN, Serap
dc.date 2018-08-15T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:58:55Z
dc.date.available 2019-07-09T11:58:55Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/38975/456371
dc.identifier 10.19113/sdufbed.47821
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46045
dc.description Obsesif Kompulsif Bozuklular (OKB) başka psikiyatrik belirtilerin de eşlik edebildiği nöropsikiyatrik bir hastalıktır. OKB için başlıca klinik değerlendirme kriteri, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) olsa da bunun yanı sıra, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ)de kullanılmaktadır. Bu çalışma da OKB değerlendirme ölçekleri ile EEG senkronizasyonu arasında ki ilişki incelenmiştir. EEG senkronizasyonunu belirlemek için Global Alan Senkronizasyonu yöntemi ile hesaplanan GAS indisi kullanılmıştır. 30 adet OKB hastasına ait GAS indisleri ile bu hastalara ait OKB Klinik Değerlendirme Ölçekleri, arasındaki ilişki Spearman-rho korelasyon yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre alfa 1 frekans bandında ki GAS değerleri ile BAÖ arasında negatif ilişki bulunurken, teta, alfa 1 ve alfa 2 bantlarındaki GAS değerleri ile HDDÖ arasında, negatif ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, OKB hastalarında anksiyete ve depresyon belirtilerinin senkronizasyon bozukluğuna bağlı olarak fonksiyonel bağlılıkta azalışa neden olduğunu göstermektedir. OKB’ye eşlik eden anksiyete ve depresyon şiddetindeki artışın, bilişsel işlem düzeyinde düşüşe neden olduğu görülmüştür.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/528985
dc.source Volume: 22, Issue: 2 667-670 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Obsesif kompulsif bozukluklar,EEG; Senkronizasyon
dc.title Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account