DSpace Repository

Gölbaşı (Isparta) Damar Tipi Epitermal As Cevherleşmesinin İz Element ve Kararlı İzotop Jeokimyası Özelliklerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.creator KUŞCU, Mustafa
dc.creator ABDULLAH, Shokrollah
dc.date 2017-03-29T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:59:02Z
dc.date.available 2019-07-09T11:59:02Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/34610/382244
dc.identifier 10.19113/sdufbed.36967
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46088
dc.description Gölbaşı arsenik mineralizasyonu; Eosen yaşlı ve fliş karakterli Isparta formasyonu içerisinde, yaklaşık K-G doğrultulu bir fay boyunca 1-2 m kalınlığında ve 38 m uzunluğunda bir ana damar ve onun çevresinde gelişmiş ağsal damarlar (1-50 cm kalınlığında) şeklinde bulunur. Çalışma alanında damarlar başlıca iri taneli kalsit, realgar, barit, orpiment ve pritten oluşan bir mineral parajenezine sahiptir. Arsenik damarlarının, Pliyosen yaşlı trakiandezit-latit bileşimli ve Gölcük volkanizmasını da oluşturan mağmatik faaliyete bağlı epitermal bir cevherleşme olduğu önceki yayınlardan bilinmektedir. Realgar örneklerinin δ-34S izotop değerleri %0 -1.28 ve %0 2.31 arasında değişim gösterirken, ortalama %0 -0.019 değerindedir. Cevherleşmenin barit örnekleri ise %0 29.74 ve %0 30.72 arasında değişen değerlere sahipken ortalama %0 30.32'lik bir δ-34S değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma sahasından derlenen kalsit örneklerinin üzerinde yapılan δ-18O ve δ-13C izotop analiz sonuçlarına göre sırasıyla δ-18O izotop değerleri %0 28.06 ile %0 30.69 arasında ve ortalama %0 29.37 arasında değişmekte olup bu değerler δ-13C için %0 -1.31 ile %0 1.05 arasında iken ortalama %0 0.019 değerindedir. Gölbaşı arsenik cevherleşmesinde iz elementler miktarca düşük değerler gösterirken Sr, V, Sb ve Se elementlerinin diğer iz elementlere göre daha yüksek değerler gösterdiği belirlenmiştir. δ-34S izotop değerlerinin sıfıra yakın bir değer göstermesi cevherleşmenin mağmatik faaliyete bağlı olduğunu, δ-18O ve δ-13C izotop değerleri ise cevherleşmeyi oluşturan hidrotermal eriyiklerin mağmatik sularla birlikte meteorik sularca zengin olduğunu göstermiştir.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/408891
dc.source Volume: 21, Issue: 3 873-885 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Arsenik mineralizasyonu,İz element jeokimyasi; Kararlı izotop oranları; Köken
dc.title Gölbaşı (Isparta) Damar Tipi Epitermal As Cevherleşmesinin İz Element ve Kararlı İzotop Jeokimyası Özelliklerinin İncelenmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account