DSpace Repository

Bazı Kumaş Türlerinin Nötron Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.creator AKKURT, İskender
dc.creator AKARSLAN, Feyza
dc.creator GÜNOĞLU, Kadir
dc.creator KILINÇARSLAN, Şemsettin
dc.creator ÜNCÜ, İ. Serkan
dc.creator DEMİRALAY, Hilal
dc.date 2014-07-11T21:58:01Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:59:06Z
dc.date.available 2019-07-09T11:59:06Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20802/222038
dc.identifier 10.19113/sdufbed.83863
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46129
dc.description With developing technology radiation has a wider use such as basic science, medicine, agriculture, military purposes and industry. Especially the protection of people has become inevitable from the harmful effects of radiation that having a wide field.There are three main ways possible to protect of radiation; time, distance and shielding. Among these, the most effective and applicable is the sielding. Especially for protection people who work in radiation fields different shielding materials have been developed. In this study, neutron shielding properties of some fabric samples coated boron were investigated
dc.description Radyasyon, gelişen teknoloji ile temel bilimde, tıpta, tarımda, askeri amaçlarla ve endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan radyasyonun zararlı etkilerinden özellikle insanların korunması kaçınılmaz hale gelmiştir. Radyasyondan zaman, mesafe ve zırhlama olmak üzere üç temel yolla korunmak mümkündür. Bunların içerisinden en etkili ve uygulanabilir olan zırhlamadır. Özellikle radyasyon alanlarında çalışan insanların korunması için farklı zırh malzemeleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada borla kaplanmış olan bazı kumaş örneklerinin nötron zırhlama özellikleri incelenmiştir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193849
dc.source Volume: 17, Issue: 3 63-65 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Radiation
dc.subject Radyasyon
dc.title Bazı Kumaş Türlerinin Nötron Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account