DSpace Repository

Manyetik Alanın Sıçanlardaki Sinir İleti Parametrelerine Etkileri

Show simple item record

dc.creator ÇOŞKUN, Özlem
dc.creator ÇÖMLEKÇİ, Selçuk
dc.creator NAZIROĞLU, Mustafa
dc.creator ÖZKORUCUKLU, Suat
dc.date 2014-02-26T22:19:58Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:59:16Z
dc.date.available 2019-07-09T11:59:16Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20789/221923
dc.identifier 10.19113/sdufbed.92085
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46194
dc.description İyonize olmayan elektromanyetik radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri, son elli yılda manyetik alanların kullanım alanının genişlemesi ile birlikte, büyük bir araştırma konusu olmuştur. Manyetik alanların tabiatı çok iyi bilinmekle beraber, insan vücudunun karmaşık yapısı, bu etkilerin incelenmesini zorlaştırmaktadır. Bununla beraber yapılan deneysel ve teorik çalışmaların sonucunda, manyetik alanların insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda kayda değer bulgular elde edilmiştir. Ancak, henüz bilinmeyen etkilerinin olabileceği konusunda da şüpheler mevcuttur. Bu çalışma ile 50 Hz-1mT manyetik alanın izole sıçan siyatik siniri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İzole sinir 30 saniye 1mT Helmholtz bobini ile manyetik alana maruz bırakıldıktan sonra 0.1-0.5 msn süreli eşik ve supramaksimal pulslarla uyarılmış ve hücre dışı izole kayıt yöntemi kullanılarak değerler kaydedilmiştir (n=16). Elde edilen kayıtlardan ileti zaman farkı, maksimum genlik farkı, minimum genlik farkı, ortalama depolarizasyon süresi, ortalama repolarizasyon süresi ve ortalama hiperpolarizasyon süresi ölçülmüştür. 50 Hz-1 mT manyetik alan uygulanan sinirlerde, sinir ileti hızında bir değişme olmamıştır. Fakat manyetik alan uygulanan grubun; maksimum genlikler farkı (mV) ve ortalama hiperpolarizasyon süresi (msn), kontrol grubuna göre daha düşüktür (p=0,025). Anahtar Kelimeler: Manyetik Alan, Sinir İletimi, Siyatik Sinir
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193736
dc.source Volume: 13, Issue: 2 186-192 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Manyetik Alan, Sinir İletimi, Siyatik Sinir
dc.title Manyetik Alanın Sıçanlardaki Sinir İleti Parametrelerine Etkileri en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account