DSpace Repository

Atık Pillerle İlgili Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevre Bilincinin Oluşturulması

Show simple item record

dc.creator KANSU, Yahya
dc.creator TÜYSÜZ, Cengiz
dc.date 2014-02-26T22:13:10Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:59:22Z
dc.date.available 2019-07-09T11:59:22Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20789/221914
dc.identifier 10.19113/sdufbed.75142
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46247
dc.description Bu çalışmada toprakta ağır metal kirliliğine neden olan atık pillerle ilgili bilinçlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İzmir Mithatpaşa Anadolu Endüstri Meslek Lisesinde kimya dersinde atık pillerle ilgili seminerler düzenlenmiş ve bu seminerlerin etkinliliği incelenmiştir. Çalışma 265 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tek grup öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla “Piller ve pillerin çevreye verdiği zararlar” adlı ölçek öntest ve sontest olarak kullanılmıştır. Öntest uygulandıktan sonra öğrencilere kimya dersinde “Pilleri Tanıyalım”, “Pillerde Kirlilik Nedenleri” ve “Atık Pillerle İlgili Çevre Bilinci Oluşturulması” olmak üzere üç seminer verilmiştir. Yapılan çalışmada öğrencilerin pilleri tanıma, pillerin çevreye etkileri, pillerin kullanımı ve geri dönüşümü konularında öntestlerle sontestler arasında sontestlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur Anahtar Sözcükler: Atık Pil, Çevre Eğitimi, Çevre Kirliliği, Kimya
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193727
dc.source Volume: 13, Issue: 2 123-127 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Waste Battery, Environmental Education, Environmental Pollution, Chemistry
dc.title Atık Pillerle İlgili Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevre Bilincinin Oluşturulması en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account