DSpace Repository

N<strong>’</strong>-(2,5 Dihidroksibenziliden)-2-Hidroksi-3-Metilbenzohidrazid Bileşiğinin Tautomer Yapısının Teorik Olarak İncelenmesi

Show simple item record

dc.creator KARAKURT, Tuncay
dc.date 2018-10-05T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:59:43Z
dc.date.available 2019-07-09T11:59:43Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/39695/470061
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46430
dc.description Bu çalışmada, bir Schiff bazı olan N’-(2,5 dihidroksibenziliden)-2-hidroksi-3-metilbenzohidrazid molekülünün fenol-imin ve keto–amin gibi iki tautomer formu üzerinde gaz ve periyodik sınır şartlarında katı fazında teorik hesaplamalar yapılmıştır. Bu iki toutomer yapı için teorik olarak 6-31G(d) temel setli Becke-3- Lee-Yang-Parr (B3LYP) metodu kullanarak gaz fazında molekülün bazı geometriksel parametreleri ve frontier moleküler orbital değerleri (FMO), gaussian 09 programı ile incelenmiştir. Katı fazında ise her iki formun birim hücre örgü enerjileri, periyodik sınır şartları (PBC) altında Quantum-Espresso paket programı ile hesaplanmıştır. Teorik tüm çalışmalar, iki tautomer yapı üzerinde yapılmıştır. Yapılan tüm hesaplamalarda bileşiğin, hem gaz hem de katı fazında fenol-imin formunun daha kararlı olduğu görülmüştür.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/552964
dc.source Cilt: 22 Sayı: Özel 257-262 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Gaussian 09W,Fenol–imin; Keto–amin; Quantum-Espresso
dc.title N<strong>’</strong>-(2,5 Dihidroksibenziliden)-2-Hidroksi-3-Metilbenzohidrazid Bileşiğinin Tautomer Yapısının Teorik Olarak İncelenmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account