DSpace Repository

Denizli İlinin Bazı Bölgelerindeki Toprak Numunelerinde 40K Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Show simple item record

dc.creator AKKURT, İskender
dc.creator KULALI, Feride
dc.creator GÜNOĞLU, Kadir
dc.date 2014-07-11T21:54:49Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:59:56Z
dc.date.available 2019-07-09T11:59:56Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20802/222033
dc.identifier 10.19113/sdufbed.94345
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46506
dc.description The land based radioactive elements constitute the major part of thenatural radioactivity. Terrestrial radioactivity is caused by the radioative elements that located in various amounts in soil and rocks. The concentration of radioactive
dc.description Karasal kökenli radyoaktif elementler doğal radyoaktivitenin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Karasal radyasyon, toprakta, kayaçlarda çeşitli miktarlarda bulunan radyoaktif elementlerden kaynaklanmaktadır. Bu radyoaktif elementlerin konsantrasyonları bulunulan bölgenin coğrafi ve jeolojik yapısına, toprak ve kayaçların mineralojik yapılarına bağlı olarak değişiklikler gösterir. Bu çalışmada Pamukkale bölgesinden toplanan bazı toprak numunelerinin 40K aktivite konsantrasyonları ölçülmüştür. Ölçümler Süleyman Demirel Üniversitesi Gama Spektroskopi Laboratuarında bulunan 3”x3” büyüklüğünde NaI(Tl) detektörü içeren gama spektroskopi sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193844
dc.source Volume: 17, Issue: 3 46-48 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Travertine 40K NaI(Tl) Gamma spectrometry elements can be found in various amounts due to geographical and geological Turkey structure of the region and the mineralogical composition of soil and rock. In this
dc.subject Traverten 40K NaI(Tl) Gama Spektrometresi elementlerin konsantrasyonları bulunulan bölgenin coğrafi ve jeolojik yapısına, Türkiye toprak ve kayaçların mineralojik yapılarına bağlı olarak değişiklikler gösterir. Bu
dc.title Denizli İlinin Bazı Bölgelerindeki Toprak Numunelerinde 40K Konsantrasyonunun Belirlenmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account