DSpace Repository

Eğirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde Ölçümlerin Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.creator ŞENER, Şehnaz
dc.creator ŞENER, Erhan
dc.creator DAVRAZ, Ayşen
dc.creator KARAGÜZEL, Remzi
dc.creator BULUT, Cafer
dc.date 2014-02-27T18:15:06Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:00:03Z
dc.date.available 2019-07-09T12:00:03Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20791/221947
dc.identifier 10.19113/sdufbed.70687
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46573
dc.description Göller Bölgesi içerisinde yer alan Eğirdir Gölü Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su gölüdür. Göl içme - sulama suyu, turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi amaçlarla kullanımı sebebiyle ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir. Ancak, göl havzası içerisindeki tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklar gölün su kalitesinde olumsuz değişime neden olmaktadır. Bu çalışma ile Mayıs-2009 tarihinde Eğirdir Gölü su kalitesinin belirlenmesine ilk adım olarak, sistematik bir şekilde belirlenen 48 lokasyonda göl suyunun sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik (EC), çözünmüş oksijen (ÇO) ve seki disk derinliği değerleri yerinde ölçümler ile belirlenmiştir. Ayrıca, belirlenen 6 lokasyonda derinliğe bağlı sıcaklık, pH, EC ve ÇO değerleri ölçülerek grafikleri hazırlanmıştır. Elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak değerlendirilmiş ve her bir parametre için Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Tekniği kullanılarak tematik haritaları hazırlanmıştır. Ölçüm sonuçlarına göre göl suyu sıcaklığı ortalama 25,2 oC, pH değeri ortalama 9.0, EC değerleri ortalama 391 |imhos/cm, çözünmüş oksijen değerleri ortalama 8,3 mg\l ve ortalama seki disk derinliği ise 2,1 m olarak belirlenmiştir. Bu değerler, Schoeller içme suyu diyagramı ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre göl sularının çok iyi kaliteli sular özelliğinde ve I. sınıf su karakterinde olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışma sonucunda, ölçümlerin periyodik olarak tekrarlanması göl su kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde korunması için zorunlu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Eğirdir Gölü, Su kalitesi, Yerinde Ölçümleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193760
dc.source Volume: 14, Issue: 1 72-83 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Eğirdir Gölü, Su kalitesi, Yerinde Ölçümleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri
dc.title Eğirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde Ölçümlerin Değerlendirilmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account