DSpace Repository

DRASTIC ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Akifer Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Senirkent - Uluborlu Havzası (Isparta) Örneği

Show simple item record

dc.creator ŞENER, Şehnaz
dc.creator ŞENER, Erhan
dc.creator DAVRAZ, Ayşen
dc.date 2009-04-17T12:09:41Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:00:07Z
dc.date.available 2019-07-09T12:00:07Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20788/221905
dc.identifier 10.19113/sdufbed.65817
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46591
dc.description Senirkent - Uluborlu Havzası Eğirdir Gölü su toplama havzası sınırları içerisinde bulunmaktadır. Eğirdir Gölü 4 milyar m3'lük su potansiyeli ile ülkemizin ikinci büyük tatlı su gölüdür. Göl suları sulama, turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi amaçlarla kullanımının yanı sıra özellikle Isparta ilinin içme suyu ihtiyacının yaklaşık % 90'lık bir kısmını karşılaması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Eğirdir Gölü Havzası içerisinde yapılacak olan her türlü faaliyette gölün korunmasına yönelik araştırmaların yapılması zorunludur. Bu çalışma kapsamında, havza içerisinde bulunan kirleticilerin yeraltısularını etkileme dereceleri dolayısıyla akifer birimlerin kirleticilere karşı duyarlılıkları Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı olarak DRASTIC yöntem kullanılarak belirlenmiştir. DRASTIC yöntemde kullanılan parametre haritaları Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Bu haritaların CBS ortamında örtüştürülmesi ile havzanın bölgesel ölçekli akifer duyarlılık haritası oluşturulmuştur. Çalışmaların sonucunda elde edilen hassasiyet haritasına göre havza içerisinde yüksek, orta ve düşük hassasiyete sahip ortamlar belirlenmiştir. Buna göre çalışma alanının % 17,71 'i yüksek, % 50,81 'i orta ve % 31,48'i düşük hassasiyete sahiptir. Bu yöntemle tespit edilen bu alanlar arazi kullanımı verileri ile uyum sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: DRASTIC, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Akifer Duyarlılık, Senirkent - Uluborlu Havzası
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193718
dc.source Volume: 13, Issue: 1 48-59 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject DRASTIC, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Akifer Duyarlılık, Senirkent – Uluborlu Havzası
dc.title DRASTIC ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Akifer Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Senirkent - Uluborlu Havzası (Isparta) Örneği en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account