DSpace Repository

Süleyman Demirel Üniversitesi İçme ve Kullanma Sularının Kalitesinin İzlenmesi

Show simple item record

dc.creator DEMER, Selma
dc.creator MEMİŞ, Ümit
dc.creator ÖZGÜR, Nevzat
dc.date 2014-02-27T22:54:45Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:00:09Z
dc.date.available 2019-07-09T12:00:09Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20792/221959
dc.identifier 10.19113/sdufbed.81509
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46606
dc.description Süleyman Demirel Üniversitesi içme ve kullanma sularının izlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada hidrojeokimyasal, izotop jeokimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi kampusu içme ve kullanma sularının sağlandığı 6 adet sondaj kuyusu ve bu suların toplandığı biri doğu kampusunda diğeri ise batı kampusunda olmak üzere 2 adet de su deposu bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin arıtma girişi ve arıtma çıkışından olmak üzere 2 ayrı noktadan da örnek alınmıştır. Bu çalışmada 2007-2008 yıllarında her ay periyodik olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ait içme ve kullanma sularının hidrojeokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini izlemek için örnek alımı yapılmış ve yapılan analiz sonuçları ulusal (TS-266, 2005; SKKY, 1998) ve uluslararası (EU, 1998; US-EPA, 2002; WHO, 2006) içme ve kullanma suyu kriterleri ile karşılaştırılarak suların bu standartlara uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca izotop jeokimyasal çalışmalarla bu suların köken ilişkisi ortaya çıkarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Süleyman Demirel Üniversitesi, Hidrojeokimya, Su Kalitesi izleme, izotop Jeokimyası
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193772
dc.source Volume: 14, Issue: 2 174-186 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi, Hidrojeokimya, Su Kalitesi İzleme, İzotop Jeokimyası
dc.title Süleyman Demirel Üniversitesi İçme ve Kullanma Sularının Kalitesinin İzlenmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account