DSpace Repository

Afyon-Sandıklı-Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı

Show simple item record

dc.creator UYANIK, N. Ayten
dc.creator ÖNCÜ, Ziya
dc.creator UYANIK, Osman
dc.creator AKKURT, İskender
dc.creator GÜNOĞLU, Kadir
dc.creator BOZCU, Mustafa
dc.creator YAĞMURLU, Fuzuli
dc.date 2014-07-11T21:52:11Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:00:22Z
dc.date.available 2019-07-09T12:00:22Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20802/222029
dc.identifier 10.19113/sdufbed.11280
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46702
dc.description Although at least 20 elements are known as natural radioactive, only U (Uranium), Th (Thorium) and K (Potassium) are important elements in nuclear geophysics. Stable nucleus of 232Th is Pb and in this chain there are 10 isotopes. 208Tl decay chain produces characteristic gamma radiation (2.62 MeV). The 232Th concentrations have been measured using portable gamma-ray spectrometer, for about 180 seconds counting times at 1169 points with known geographical coordinates. The variation of eTh concentration has been mapped in Afyonkarahisar district (Sandıklı, Şuhut, Haydarlı). eTh concentration values ranged between 0-80 ppm with different regional lithology. It should be noted that high concentration values were obtained in volcanic rocks and altered volcanic zones
dc.description Doğal radyoaktif element olarak bilinen en az 20 adet element olmasına rağmen, nükleer jeofizikte sadece U (uranyum), Th (toryum) ve K (potasyum) elementleri önemlidir. Radyoaktif 232Th ile başlayan toryum serisi, ortalama 10 bozunum ürününü takiben, radyoaktif 208Tl izotopunun beta bozunumu sonucunda kararlı 208Pb izotopu ile son bulur. 208Tl'in bozunum sürecinde yayınlanan 2.62 MeV enerjili gama ışınları bir gama-ışın spektrometresi ile belirlenebilir. Bu çalışmada portatif bir gama-ışın spektrometresi ile 232Th bozunum serisinin 2.62 MeV enerjili karakteristik gama ışımaları, 3'er dakikalık sayımlarla koordinatları belirlenen 1169 noktada ölçülmüştür. Afyon Merkez, Sandıklı, Şuhut ve Haydarlı arasında kalan alanda eTh konsantrasyon dağılımı haritalanmıştır. Kayaç türlerinin yayılımına bağlı olarak konsantrasyon değerlerinin 0-80 ppm aralığında değiştiği görülmüştür. Yüksek değerlerin volkanik kayaçlar üzerinde özellikle de volkanik kayaçların ayrışmaya uğramış kesimlerinde elde edilmesi dikkat çekicidir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193840
dc.source Volume: 17, Issue: 3 28-31 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Gamma-ray spectrometry Afyon volcanics Thorium Concentration Alteration
dc.subject Gamma-ışın spektrometresi rağmen, nükleer jeofizikte sadece U (uranyum), Th (toryum) ve K (potasyum)
dc.title Afyon-Sandıklı-Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account