DSpace Repository

JADE Etmen Çerçevesinde Çok Etmenli Bir Ders Yönetim Sisteminin SABRO Metodolojisi Kullanılarak Geliştirilmesi

Show simple item record

dc.creator ERGÜN, Serap
dc.creator AYDOĞAN, Tuncay
dc.date 2014-03-05T19:57:20Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:00:44Z
dc.date.available 2019-07-09T12:00:44Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20802/221983
dc.identifier 10.19113/sdufbed.84571
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46888
dc.description Complex system design and problem-solving areas, intelligent agent systems is becoming increasingly common in academic studies, and the use of market. Using software agents, complex multi-user software systems can be designed as exhibit intelligent behavior with features that can produce autonomous decisions. In this study, using the JADE agent development framework, meet the standards of FIPA a multi agent course management system designed and implemented. By following the system in the selected scenario and using agent-based software development environment described how to implement all phases. The software has been designed, follow the steps in the methodology of SABRO, and the factors determining the mapped roles, interactions with the system shown was designed ontology
dc.description Karmaşık sistem tasarım ve problem çözme alanlarında zeki etmen sistemler sistemlerinin akademik çalışmalarda ve piyasada kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yazılım etmenleri kullanılarak çok kullanıcılı karmaşık yazılım sistemleri zeki davranışlar sergileyen ve otonom kararlar üretebilen özelliklere sahip olarak tasarlanabilir. Bu çalışmada JADE (Java Agent Development Framework) etmen çerçevesi kullanılarak FIPA standartlarına uyan çok etmenli bir ders yönetim sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistemin seçilen senaryoyu takip ederek ve etmen tabanlı bir yazılım geliştirme ortamı kullanarak nasıl uygulanacağı tüm aşamalarıyla anlatılmıştır. Yazılım tasarlanırken SABRO metodolojisinin adımları takip edilmiş, roller ve etmenler belirlenerek eşleştirilmiş, ontoloji tasarlanarak sistemdeki etkileşimler gösterilmiştir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193796
dc.source Volume: 17, Issue: 3 51-55 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Multi agent systems JADE SABRO
dc.subject Çok etmenli sistemler JADE SABRO
dc.title JADE Etmen Çerçevesinde Çok Etmenli Bir Ders Yönetim Sisteminin SABRO Metodolojisi Kullanılarak Geliştirilmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account