DSpace Repository

Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-asetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları

Show simple item record

dc.creator OCAK, Zafer
dc.creator GÜRSOY KOL, Özlem
dc.creator YÜKSEK, Haydar
dc.date 2016-07-26T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:00:47Z
dc.date.available 2019-07-09T12:00:47Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/27060/284772
dc.identifier 10.19113/sdufbed.31907
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46918
dc.description Bu çalışmada yedi adet 3-alkil(aril)-4-(3-asetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (1) bileşiğinin asitlik özellikleri incelenmiştir. 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin sudaki çözünürlükleri çok düşük olduğundan susuz ortam tercih edilmiştir. Bilindiği gibi son yıllarda susuz ortam titrasyonları giderek önem kazanmıştır. Çözücülerin seçiminde farklı çözücü gruplarından olmaları, susuz ortam çözücüsü olarak yaygın kullanımları, dielektrik sabitleri ve otoprotoliz sabitlerinin farklı olması önemli etken olmuştur. Susuz ortamda çözücü olarak amfiprotik nötral çözücülerden izopropil alkol ve tert-butil alkol, dipolar aprotik çözücülerden aseton ve N,N-dimetilformamid tercih edilmiştir. Titrant olarak susuz ortam titrasyonlarında geniş kullanım alanı olan tetrabutilamonyum hidroksidin (TBAH) izopropil alkoldeki çözeltisi kullanılmıştır. Asitlik tayininde titrimetrik analiz yöntemlerinde dönüm noktasının belirlenmesi için kullanılan potansiyometrik metot uygulanmıştır. Titrasyon sonucunda elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir. Grafikler incelendiğinde S şeklinde tipik titrasyon eğrileri elde edildiği görülmüştür. Yarı nötralizasyon metoduyla elde edilen veriler ve grafikler kullanılarak bileşiklerin çözücülerdeki asitlik sabitleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bileşiklerin asitlik kuvvetlerinin çözücülerde farklandırıldığı belirlenmiştir.  Farklı R grupları içeren 1 tipi bileşiklerin değişik çözücülerdeki asitlik kuvvetleri çözücünün dielektrik sabiti, otoprotoliz sabiti ve seviyeleme-farklandırma etkileri incelenmiştir.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/267028
dc.source Volume: 20, Issue: 3 518-523 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject 1,2,4-triazol-5-on,Susuz ortam titrasyonları; pKa değerleri; Yarı nötralizasyon metodu
dc.title Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-asetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account