DSpace Repository

Kadın yaşamında obezitenin jinekolojik etkileri

Show simple item record

dc.creator Temür, Muzaffer; BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
dc.creator Çift, Tayfur; BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
dc.creator Gök Balcı, Umut; Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği
dc.creator Güçlü, Yusuf Adnan; Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği
dc.creator Yılmaz, Özgür; Merkezefendi Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
dc.creator Öngel, Kurtuluş; Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği
dc.date 2017-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:24Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:24Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/32300/302057
dc.identifier 10.17343/sdutfd.302057
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47359
dc.description Giriş: Obeziteninprevalansı hem çocuk ve adölesanlarda hem de yetişkinlerde artış göstermektedir.  Fazla kilolu ya da obez genç kızlardajinekolojik problemler yanında ileri yaşamlarında obstetrik problemler demeydana gelmektedir. Çalışmamızda obesitenin kadın yaşamına jinekolojiketkilerini ve sonuçlarını irdeledik.Gereç ve Yöntem:  Çalışmamıza 195 normal kilolu (BMI:20-24.9kg/m2)ve 104 obez kadın (25-< kg/m2) toplam 299 kadın dahil edilmiştir.  Çalışmaya katılan kadınların yaşları, doğumsayısı, adet düzeni, sigara içme alışkanlığı ve de eğitim düzeyi retrospektifolarak obezite ve aile hekimliği polikliniğindeki kayıtlardan incelendi ve oluşturulan formlara aktarılmıştır.Bulgular: Obez kadınlar ileobez olmayan kadınlar karşılaştırıldığında, Obez grupta menarş yaşının dahaerken görüldüğü ve kontrol grubu ile aradaki farkın istatistiksel olarakanlamlı olduğu belirlenmiştir (p< 0,001). Hastaların menstrüel siklus ile ilgili bilgilerine bakıldığında  obez grupta menstrel siklusun düzensiz olduğuve gruplar arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğubelirlenmiştir (p<0.001).Sonuç ve Tartışma: Sonuçolarak obezite kadınların özellikle jinekolojik yaşamında sorun oluşturmakta vegiderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzdenobezite ile mücadelede klinisyenler olarak, halk sağlığı uygulayıcıları ilebirlikte hareket ederek bilgilendirme ve mücadeleye katılmalarında kadınlarajinekolojik ve de obstetrik problemleri açıklayarak katkı sağlamak mümkünolacaktır.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/457248
dc.source Volume: 24, Issue: 4 153-158 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Obezite,Menstürel düzensizlik,, Menarş yaşı
dc.title Kadın yaşamında obezitenin jinekolojik etkileri en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account