DSpace Repository

The effects of hypoxia on oxidative stress, inflammation, and DNA in patients with severe sleep apnea syndrome

Show simple item record

dc.creator TEPEBAŞI, Muhammet Yusuf; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.creator ŞAHİN CALAPOĞLU, Nilüfer; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.creator SANCER, Okan; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.creator ÖZTÜRK, Önder; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.creator GONCA, Taner; Isparta Şehir Hastanesi
dc.creator BÜYÜKBAYRAM, Halil İbrahim; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2018-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:34Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:34Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/40718/411066
dc.identifier 10.17343/sdutfd.411066
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47442
dc.description Background: Obstructive sleep apnea syndrome is adisease associated with recurrent apnea-hypopneas during sleep. Apnea-hypopnea attackscause hypoxia by lowering oxygen saturation levels. Oxidative stressinduced by hypoxia can lead to inflammation and DNA damage.Aim: The aim of this study was toinvestigate the effects of intermittent hypoxia on oxidative stress,inflammation and DNA in severe OSAS patients.Methods: A total of 67 individuals weremeasured by polysomnography during the night. Peripheral ven blood was collected. Cholesterol, triglyceride,HDL, hs-CRP, TAS and TOS values of all subjects were measured in blood serum bycalorimetric method. Thecomet assay method was used to investigate DNA damage.Results: We found a statistically significantincrease in oxidative stress and inflammation parameters in severe OSASpatients (p <0.05). Furthermore, we could not detect the effect of severe OSASdisease on DNA damage. (p>0,05).Conclusions: Our results showed that oxidativestress and inflammatory markers changed markedly in severe OSAS patients.However,due to the absence of DNA damage despite the increased oxidative stress, theresulting hypoxia has been interpreted as not yet reaching the level of damageto DNA.
dc.description Obstrüktif uyku apne sendromu, uyku sırasındatekrarlayan apne-hipopne ile ilişkili bir hastalıktır. Apne-hipopne ataklarıoksijen satürasyon seviyelerini düşürerek hipoksiye neden olur. Hipoksininneden olduğu oksidatif stres, inflamasyona ve DNA hasarına yol açabilir.Bu çalışmanın amacı şiddetli OSAS hastalarındaaralıklı hipoksinin oksidatif stres, inflamasyon ve DNA'ya olan etkileriniaraştırmaktır.Gece boyunca toplam 67 birey polisomnografi ileölçüldü. Periferik ven kanı toplandı. Kan serumunda kolesterol, trigliserit,HDL, hs-CRP, TAS ve TOS değerleri kalorimetrik yöntemle ölçüldü. DNA hasarınıaraştırmak için Comet assay analizi yöntemi kullanıldı.Ağır OSAS hastalarında oksidatif stres veinflamasyon parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptadık (p<0.05). Bunun yanında, şiddetli OSAS hastalığının DNA hasarı üzerindekietkisini tespit edemedik. (p> 0.05).Sonuçlarımız ağır OSAS hastalarında oksidatifstres ve inflamatuar belirteçlerin belirgin olarak arttığını gösterdi. Bununlabirlikte, artan oksidatif strese rağmen DNA hasarının olmayışı oluşanhipoksinin DNA’ya hasar verecek kadar şiddetli ve uzun süreli olmadığı şeklindeyorumlanmıştır.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/586008
dc.source Volume: 25, Issue: 4 456-461 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Obstructive Sleep Apnea Syndrome,Oxidative stress,DNA damage
dc.subject Obstrüktif uyku apne sendromu,oksidatif stres,DNA hasarı
dc.title The effects of hypoxia on oxidative stress, inflammation, and DNA in patients with severe sleep apnea syndrome en-US
dc.title Ağır uyku apne sendromlu hastalarda hipoksinin oksidatif stres, inflamasyon ve DNA üzerine etkileri en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account