DSpace Repository

0-7 Yaş Arası Çocukluk Dönemi Boyunca Conus Medullaris Vertebral Sonlanma Seviyesinin Ultrasonografi ile Tesbiti

Show simple item record

dc.creator Malas, Mehmet
dc.creator Salbacak, Ahmet
dc.creator Köylüoğlu, Beytullah
dc.creator Erkul, İbrahim
dc.creator Açıkgözoğlu, Saim
dc.creator Büyükmumcu, Mustafa
dc.date 2009-01-21T13:02:29Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:09:06Z
dc.date.available 2019-07-09T12:09:06Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/20940/225139
dc.identifier 10.17343/sdutfd.85083
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47688
dc.description SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Eylül; 2(3) 0-7 Yaş Arası Çocukluk Dönemi Boyunca Conus Medullaris Vertebral Sonlanma Seviyesinin Ultrasonografi ile Tesbiti Mehmet Ali Malas Ahmet Salbacak Beytullah Köylüoğlu İbrahim Erkul Saim Açıkgözoğlu Mustafa Büyükmumcu ÖzetMedulla spinalis intrauterin hayatta canalis vertebralisin tamamını doldurmaktadır. Doğumda conus medullaris vertebral sonlanma seviyesi L3 vertebra hizasına kadar yukarı çıkmakta, doğumdan sonra da ilk bir kaç ay içinde L2 vertebraya kadar yükselmektedir. Bundan sonra erişkindeki gibi L1-L2 vertebra seviyelerinde kalmaktadır.Çalışmada uttrasonografı kullanarak çocukluk dönemi boyunca conus medullaris vertebral sonlanma seviyesini belirlemeyi amaçladık. Sıfır-7 yas arasındaki sağlıklı 101 çocukta conus medullaris vertebral sonlanma seviyesinin analizi yapıldı. Bütün çocuklarda conus medullaris vertebral sonlanma seviyesinin THI2-LI intervertebral aralık ile L2-3 intervertebral aralık arasında değişmekte olduğu tesbiî edildi. Yaşları 0-3 ay arasındaki 32 (% 31.68) olguda conus medullaris vertebral sonlanma seviyesi L2-3 intervertebral aralık ile TH12-L1 intervertebral aralık arasında tesbit edildi. Yaşları 3 ay ile 7 yaş arasındaki 69 (% 68.31) olguda conus medullaris vertebral sonlanma seviyesi Thl2-Ll intervertebral aralık ile L1-L2 intervertebral aralık arasında tesbit edildi. Conus medullarisin vertebral sonlanma seviyesi doğumdan sonra 3 ay içinde erişkindeki L1-L2 vertebra seviyelerine ulaşmaktadır.Ultrasonografi çocukluk döneminde medulla spinalisin görüntülenmesinde ve conus medullaris vertebral sonlanma seviyesinin tesbit edilmesinde güvenilir bir metoddur. Özellikle yeni doğan döneminde medulla spinalisin vertebral sonlanma bölgesinde yapılacak cerrahi girişimlerde postoperatif paralizi ve nörolojik komplikasyonların önlenmesi açısından conus medullaris vertebral sonlanma seviyesinin bilinmesinin yararlı olacağı sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Conus medullaris, medulla spinalis, Ultrasonografi. Abstract Determination of Vertebra] Level of Termination of the Spinal Cord inChüdhood by UltrasoundThe spinal cord is situated within the vertebral canal at the intrauterine term. At birth, vertebral level of termination of the spinal cord extends to the level of the 3rd lumbar vertebra. it extends to the level of the 2nd lumbar vertebra at 2nd and 3rd month after the birth.in this study we intended to determine the level of the conus medullaris in childhood by ultrasound. We examined 101 healthy babies, ranging in age from newborn to 7th ages. The range of the conus level far ali children \vas at Th 12-L1 interspace to L2-L3 interspace. 31.68 % of babies aged between the newborn and 3rd month had the tip of the conus medullaris between L2-L3 interspace to Th 12-L1 interspace. 68.31 % of babies aged behveen the 3 rd month and seven years had the tip of the conus medullaris between Th 12-L1 interspace to L1-L2 interspace. in a newborn case the tip \vasfound in Th 12-L1 inter space. The level of conus medullaris is determined between L1-L2 vertebras in 3rd month after born. This level is same as adults.Ultrasound is a reliable method to determine the conus level in childhood. U is especially important to determine the tip of conus medullaris for the newborn's surgical operations at the lumbar level for preventing the post operative paralysis and the neurological complications. Key Words: Conus medullaris, spinal cord, ultrasound.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196210
dc.source Volume: 2, Issue: 3 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.title 0-7 Yaş Arası Çocukluk Dönemi Boyunca Conus Medullaris Vertebral Sonlanma Seviyesinin Ultrasonografi ile Tesbiti en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account