DSpace Repository

'DOĞUM STAJINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE; OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ'

Show simple item record

dc.creator Özcan, Handan
dc.date 2014-10-21T10:31:38Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:09:09Z
dc.date.available 2019-07-09T12:09:09Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/21018/225999
dc.identifier 10.17343/sdutfd.84100
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47718
dc.description Aim: This study; gynecology and obstetrics and maternity clinic in the course of the internship, first aid and emergency department nursing students, hospital, school cooperation is planned to determine perspectives. Materials and Methods: This descriptive and cross-sectional population of the study as planned; obstetrics and gynecology clinic internship with the maternity ward of the ‘Emergency and First Aid Program’ 2nd grade students (n = 60) and ‘Nursing Program’ 3rd grade students (n = 57) constitute. Before obtaining permission from school administration is taken through the application of face to face interviews were carried out. The data obtained were evaluated as percentage opinions and interpersonal was analyzed by Chi square test. Results: The mean age of the participants is 20.87 ± 1.86. Gynecology and childbirth in terms of the reasons behind the formation of co-operation at the beginning of the school hospital; 76.9% of hospitals with inadequate conditions, in second place with 54.7% for managers is to come. School of hospital in-service training to improve cooperation canceled (68.4%) was seen as necessary. Conclusion: Students should practice birth as an intership in those services which are specialized areas. To ensure cooperation between institutions arranging regular in-service training, in service full time work as academics, clinical nurse training program also participate in courses should be provided
dc.description ÖZETAmaç: Bu çalışma; kadın doğum sağlığı ve hastalıkları dersinin kliniği ile doğumhanede staja çıkan, ilk ve acil yardım bölümü ile hemşirelik öğrencilerinin, okul hastane işbirliğine bakış açılarını belirlemek amacıyla planlanmıştır.Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan çalışmanın evrenini; kadın sağlığı ve hastalıkları kliniği ile doğumhane stajına çıkan 'İlk ve Acil Yardım Programı' 2. Sınıf öğrencileri (n=60) ve 'Hemşirelik Programı' 3. Sınıf öğrencileri (n=57) oluşturmaktadır. Çalışma yapılmadan önce okul müdürlüklerinden izin alınmış olup yüz yüze anket uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler yüzdelik olarak değerlendirilmiştir ve kişiler arası görüşler ki kare önemlilik testi ile analiz edilmiştir.Bulgular: Çalışmaya katılan kişilerin yaş ortalaması 20.87±1.86' dır. Araştırma grubunun %73.9'u okul hastane işbirliğinin gerekli olduğunu belirtmiştir. Kadın sağlığı ve hastalıkları açısından okul hastane işbirliğinin oluşamamasının nedenlerinin başında; % 76.9 ile hastane koşullarının yetersiz olması, ikinci sırada ise %54.7 ile yöneticiler gelmektedir. Okul hastane işbirliğini artırmak için hizmet içi eğitimlerinin yapılması (% 68.4) gerektiği saptanmıştır. Sonuç: Özel bir alan olan doğum uygulamalarında öğrencilerin bu servislerde staja çıkmaları sağlanmalıdır. İşbirliğinin sağlanması için, kurumlar arası düzenli hizmet içi eğitimleri düzenlenmelidir. Akademisyenlerin servislerde tam zamanlı olarak çalışması, klinik hemşirelerinin de ders eğitim programlarına katılması sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Doğum, Okul Hastane İşbirliği, Eğitim
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196954
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/250376
dc.source Volume: 21, Issue: 3 78-83 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Birth, School Hospital Cooperation, Education
dc.subject Doğum, Okul Hastane İşbirliği, Eğitim
dc.title 'DOĞUM STAJINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE; OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ' en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account