DSpace Repository

Nadir bir demans sebebi: fahr hastalığı

Show simple item record

dc.creator Yürekli, Vedat
dc.creator Gündoğar, Duru
dc.creator Özcankaya, Ramazan
dc.creator Koyuncuoğlu, Hasan
dc.creator Kutluhan, Süleyman
dc.date 2009-04-30T16:27:26Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:09:17Z
dc.date.available 2019-07-09T12:09:17Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/20988/225615
dc.identifier 10.17343/sdutfd.78272
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47767
dc.description SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2) Nadir bir demans sebebi: fahr hastalığı *Vedat Ali Yürekli, **Duru Gündoğar, **Ramazan Özcankaya, *Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, *Süleyman Kutluhan SDÜ Tıp Fakültesi *Nöroloji, ** Psikiyatri Anabilim Dalı, ISPARTA Özet Fahr Hastalığı (FH) bazal ganglionlar, serebellar dentat nükleus ve beyaz cevherde bilateral ve hemen daima simetrik olarak kalsiyum ve diğer minerallerin depolandığı nadir bir hastalıktır. Klinik bulgular değişken olup psikiyatrik semptomlar, epileptik nöbetler, serebellar bulgular, ekstrapiramidal disfonksiyon ve demans ile kendini gösterebilir. Bazen bozukluk olmadan da FH karşımıza çıkabilir. FH paratroid bozukluklar başta olmak üzere değişik metabolik bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu yazıda psikiyatrik semptomlar, demans ve iyatrojenik hipoparatiroidizme bağlı hipoklasemi ile karşımıza çıkan bir FH olgusu sunulmaktadır. Anahtar kelimeler: Fahr hastalığı, demans, hipokalsemi, bazal ganglion kalsifikasyonu Abstract A rare cause of dementia: fahr's disease Fahr's disease (FD) is a rare disorder where bilateral, almost symmetric, calcium and other mineral deposits occur in basal ganglia, cerebellar dentate nucleus and white matter. The clinical pattern is variable and may be associated with neuropsychiatric symptoms, seizures, cerebellar or extrapyramidal dysfunction and dementia. Also cases with FD may present without neurological abnormalities. FD is asssociated with various metabolic disorders especially with parathyroid disorders. In this paper a case of FD with psychiatric symptoms dementia and hypocalcemia due to iatrogenic hypoparathyroidism is presented. Key words: Fahr's disease, dementia, hypocalcemia, basal ganglia calcification
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196681
dc.source Volume: 14, Issue: 2 32-34 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Fahr hastalýðý, demans, hipokalsemi, bazal ganglion kalsifikasyonu
dc.title Nadir bir demans sebebi: fahr hastalığı en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account