DSpace Repository

Omurga Tüberkülozları

Show simple item record

dc.creator Kalkan, Erdal
dc.creator Akhan, Galip
dc.creator Ünal, Mahmut
dc.creator Dağtekin, Ahmet
dc.creator Kara, N.Nefi
dc.creator KAYMAZ, Hacı
dc.date 2009-02-03T13:47:33Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:09:20Z
dc.date.available 2019-07-09T12:09:20Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/20952/225171
dc.identifier 10.17343/sdutfd.84706
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47790
dc.description SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1) Omurga TüberkülozlarıErdal Kalkan Galip Akhan Mahmut Ünal Ahmet Dağtekin N. Nefi Kara Hacı Kaymaz ÖzetEğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne ülkemizin her tarafından kemik hastalığı nedeniyle başvurular olmaktadır. 1981-1995 yıllan arasında klinik ve radyolojik olarak Omurga Tüberkülozu (Pott Hastalığı) tanısı ile tedavi edilen 275 hastadan dosyaları yeterli olan 182 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Olgular, yaş gruplarına, cinsiyetlerine, başvuru semptomlarına, hastanede kalış sürelerine, muayene, laboratuar, radyolojik bulgularına, tedavi modalitelerine ve başvurduğu bölgelere göre incelendi. Sonuçları literatür ışığında tartışılarak, sorunun sosyo-kültürel düzeyle ilişkisi irdelendi.Anahtar Kelimeler:Omurga tüberkülozu, kemoterapi, cerrahi tedavi. Abstract Spine TuberculosisEğirdir Bone Disease Hospital is a center of bone tuberculosis gathering patients from ali around Turkey. 275 patients ~with spine tuberculosis (Pott's disease) were investigated retrospectively. 182 patiens had sufficient records and they were analyzed in respect to age, sex, symptoms, duration of hospitaBzation, examination and laboratory signs, treatment modaUties and their geographic localizations. Results are discussed vvith literatüre and socialfactors. Key Words: Spine tuberculosis, chemotherapy, aurgical treatment.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196242
dc.source Volume: 3, Issue: 1 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.title Omurga Tüberkülozları en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account