DSpace Repository

Is serological screening should be done in areas at risk for brucellosis?

Show simple item record

dc.creator Sözen, Hamdi
dc.creator Gönen, İbak
dc.creator -, -
dc.date 2012-07-31T11:06:43Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:11:51Z
dc.date.available 2019-07-09T12:11:51Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdusbed/issue/20914/224719
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47981
dc.description Objective: In this study, after diagnosis of 2 brucellozis cases in village where subsistence animal husbandry,serologically investigation of village dwellers and Show importence of this investigation was aimed. Method: Operation of the town of Isparta Yalvac Misirli village of 194 people older the 2 years old was included after giving information and acception of participation in the study. Blood samples were collected them participents and Brucella agglutination tests (Rose Bengal and Wright) were applied. After screening with Rose Bengal test, Wright test was performed to positives. All village people was trained about Brucellosis symptoms, risk conditions and ways to protect at-risk individuals and treatedif infection detected. Results: Of the 194 people , 93 (48.0%) were male and 101 (52.0 %) were female. 7 of the 194 people to Rose Bengal test was resulted positive, after Wright test applişed to all 7 samples, 6 sample was detected greater or equal to 1/160 and 1 samples was detected1/80 dilution. Seropositivity detected in 7 of 194 (3,6 %) people. Seropositivity was 4,95 % in women and 2,15 % in men. Conclusion: In cases working in animal husbandry, consuming raw milk and dairy products and with prolonged fever and joint pain, primarily brucellosis should be considered and should be noted that this disease may occur in very different clinical presentations. As in this study, we believe that in areas at risk where brucellosis cases were diagnosed, serological screening may be useful in detection and treatment of new cases.Key Words: Brucella, Seroprevalence, Rose Bengal, WrightKey Words: Brucella, Seroprevalence, Rose Bengal, Wright
dc.description Amaç: Bu araştırmada, geçimini hayvancılıkla sağlayan bir köyden başvuran 2 bruselloz olgusunun ardından köy halkının bruselloz açısından serolojik olarak incelenmesi ve bunun öneminin gösterilmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Araştırma Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde kişilere brusella hastalığı ile ilgili bilgilendirildikten sonra araştırmaya katılmayı kabul eden 2 yaş üzeri 194 kişi dahil edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden kişilerden kan örnekleri toplanmış ve Brusella Aglütinasyon Testleri (Rose Bengal ve Wright) uygulanmıştır. Rose Bengal Testi pozitif olanlara Wright Testi yapılmıştır. Bireylere hastalık belirtileri, risk altındaki bireyler ve korunma yolları ile ilgili olarak eğitim verilmiş ve gerekenler tedavi edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya alınan 194 kişinin 93'ü (% 48,0) erkek, 101'i (%52,0) kadındır. Çalışmaya alınan 194 kişiden 7 'sinde Rose Bengal Testi pozitif sonuçlanmıştır. Rose Bengal pozitif olarak saptanan 7 kişinin kan örneğine Wright Testi uygulanmıştır. Wright testi sonucunda 6 kişinin örneklerinde 1/160 ve üzeri, 1 kişide ise 1/80 olarak saptanmıştır. 194 kişi değerlendirildiğinde toplam 7 kişide (%3,6) brusella seropozitifliği tespit edilmiştir. Kadınlarda seropozitiflik % 4,95 iken, erkeklerde bu sıklık % 2,15 olarak tespit edilmiştir.Sonuç: Hayvancılıkla uğraşan, çiğ süt ve süt ürünleri kullanan, uzun süren ateş ve eklem ağrısı ile başvuran olgularda öncelikle bruselloz düşünülmeli ve bu hastalığın çok farklı klinik tablolarla da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Yine bu çalışma da olduğu gibi, riskli bölgelerde bruselloz tanısı konan vakalardan sonra serolojik tarama yapılması yeni vakaların tespit edilmesi ve tedavilerinin yapılabilmesi açısından faydalı olabilir kanaatindeyiz.Anahtar Kelimeler: Brusella, Seroprevalans, Rose Bengal, Wright
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/195982
dc.source Volume: 3, Issue: 1 14-17 en-US
dc.source 2146-1937
dc.source 2146-247X
dc.subject Brusella, Seroprevalans, Rose Bengal, Wright
dc.title Is serological screening should be done in areas at risk for brucellosis? en-US
dc.title Riskli Bölgelerde Bruselloz İçin Serolojik Tarama Yapılmalı mı? en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account