DSpace Repository

Evaluation of the antimicrobial activity of mineral trioxide aggregate-based root canal sealer against Enterococcus faecalis.

Show simple item record

dc.creator AKTEMUR TÜRKER, Sevinç
dc.creator UZUNOĞLU, Emel
dc.creator ASLAN, Mehtap
dc.creator -, -
dc.date 2015-04-27T23:19:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:12:05Z
dc.date.available 2019-07-09T12:12:05Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdusbed/issue/20923/224882
dc.identifier 10.22312/sbed.68634
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48098
dc.description Aim: The aim of this study was to compare the antimicrobial properties of epoxy-resin (AH Plus) and mineral trioxide aggregate based root canal sealers (MTA Fillapex) against Enterococcus faecalis. Material &Method: The inocula of Enterococcus faecalis was prepared from 12 h tryptone soy broth and suspensions were adjusted to 0.5 Mc.Farland (1.5x 10-8 CFU/mL) standard turbidity. The inoculum was spread on the blood agar broths. The freshly mixed sealers were placed into the prepared wells on the agar plates. After incubation periods of 24, 48 and 72 h the zone of growth inhibition were measured and recorded. Data were analysed using paired samples t-test and Student's t test. The testing was performed at 95% confi¬dence level (p < 0.05). Results: There was no significant difference between the sealers with respect to antimicrobial activity against Enterococcus faecalis (p>0.05). There was a significant difference between root canal sealers with respect to antimicrobial activity in different incubation times (p
dc.description Amaç: Bu çalışmanın amacı, epoksi-resin (AH Plus) ve mineral trioksit aggregate esaslı (MTA Fillapex) kök kanal dolgu patlarının Enterococcus faecalise karşı antimikrobiyal etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.Materyal-Metod: Enterococcus faecalis izolatı triptik soy buyyon besiyerinde 12 saatlik kültüründen Mc Farland standart bulanıklık 0,5 (1.5x 10-8 CFU mL) eşeline denk süspansiyonu hazırlandı. Bu süspansiyondan kanlı agar besiyerlerine ekimler yapıldı. Hazırlanan kök kanal dolgu patları besiyerlerinde açılan çukurlara dolduruldu. 24, 48 ve 72. saat inkübasyon sürelerinin sonunda inhibisyon zonları ölçülerek kaydedildi. Veriler Eşleştirilmiş t testi ve Student's t testi kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. Analizler % 95 güven aralığında gerçekleştirildi (p < 0.05). Bulgular: Kök kanal dolgu patlarının Enterococcus faecalise karşı antimikrobiyal etkinlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Kök kanal dolgu patlarının inkübasyon sürelerindeki antimikrobiyal etkinlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196076
dc.source Volume: 6, Issue: 1 26-29 en-US
dc.source 2146-1937
dc.source 2146-247X
dc.subject Agar diffusion, AH Plus, antimicrobial activity
dc.subject Agar difüzyon, AH Plus, antimikrobiyal etkinlik, MTA Fillapex
dc.title Evaluation of the antimicrobial activity of mineral trioxide aggregate-based root canal sealer against Enterococcus faecalis. en-US
dc.title Mineral trioksit aggregate içerikli kök kanal dolgu patının Enterococcus faecalise karşı antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirilmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account