DSpace Repository

Antipsychotic Treatment in Comorbidity of Schizophrenia and Wolf Parkinson White Syndrome: A case report

Show simple item record

dc.creator Akpınar, Abdullah
dc.creator Tanrıtanır, Bilal
dc.creator Ersoy, İbrahim
dc.creator Yaman, Rümeysa
dc.creator -, -
dc.date 2014-04-27T23:24:19Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:12:13Z
dc.date.available 2019-07-09T12:12:13Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdusbed/issue/20920/224775
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48154
dc.description Patients with schizophrenia has higher rates of metabolic system problems than general population. Cardiac diseases is an important cause of death in these patients. Wolf Parkinson White syndrome is a congenital heart disease, that particularly it can life threatening due to ventricular arrhythmias. Thirty three year-old, male patient admitted with complaints of the fear of humans are going damage of him and the patient admitted to the psychiatry inpatient unit with severe hallucinations and delusions. In his physical examination, abnormal ECG was detected and evaluated with cardiology department, and Wolf Parkinson White syndome was diagnosed. In this case, we reported a patient with schizophrenia and wolf Parkinson white syndrome treated with haloperidol and aripiprazole and any cardiac side effect was not observed during the four months of follow up. It has important to routine cardiac examination in patients with schizophrenia and choose of antipsychotics in the comorbidity of schizophrenia and wolf Parkinson white syndrome.
dc.description Şizofreni hastaları genel topluma göre daha yüksek oranlarda metabolik sistem sorunlarına sahiptirler. Bu hastaların ölüm nedenleri arasında kardiyak hastalıklar önemli bir yer tutmaktadır. Wolf Parkinson White sendromu doğumsal bir kalp hastalığıdır ve özellikle ventiküler aritmilere yol açması sebebiyle yaşamı tehdit edebilmektedir. İnsanlardan zarar göreceği korkusu ile başvuran 33 yaşında erkek hastada işitsel halüsinasyonlar ve persekütif hezeyanları şiddetli olup hastane yataklı ünitesinde tedaviye alındı. Fiziksel muayenesinde, EKG anormalliği saptanan hastada, kardiyoloji birimi ile değerlendirilerek Wolff Parkinson White sendromu tanısı saptandı. Bu olguda; Şizofreni ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliğinde haloperidol ve aripiprazol tedavisi ile dört aylık klinik izleminde kardiyak yan etki gözlenmediği sunulmaktadır. Şizofreni hastalarının rutin kardiak muayenesi ve Şizofreni-Wolff Parkinson White sendromu birlikteliğinde antipsikotik seçimi önemlilik arz etmektedir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196021
dc.source Volume: 5, Issue: 1 23-25 en-US
dc.source 2146-1937
dc.source 2146-247X
dc.subject Schizophrenia, Wolff Parkinson White syndrome, antipsychotic, treatment
dc.subject Şizofreni, Wolff Parkinson White sendromu, antipsikotik, tedavi
dc.title Antipsychotic Treatment in Comorbidity of Schizophrenia and Wolf Parkinson White Syndrome: A case report en-US
dc.title Şizofreni ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliğinde antipsikotik tedavisi: Bir olgu sunumu en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account