DSpace Repository

N-acetyl cysteine and acute kidney injury after cardiac surgery

Show simple item record

dc.creator Özaydın, Mehmet
dc.creator Ersoy, İbrahim
dc.creator Baş, Hasan
dc.creator Arslan, Akif
dc.date 2015-09-12T00:47:06Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:12:15Z
dc.date.available 2019-07-09T12:12:15Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdusbed/issue/20924/224894
dc.identifier 10.22312/sbed.49687
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48176
dc.description Acute kidney injury (AKI) is a very common and important complication of cardiac surgery. It is associated with severe complications including mortality. Cardiac surgery may induce oxidative stress and inflammation and both of these processes may be associated with AKI. N-acetyl cysteine (NAC) is a mucolytic agent and it has antioxidant and anti-inflammatory properties. Although positive results have been obtained in animal studies, however; no significant beneficial effects of NAC on AKI have been found in randomized studies and meta-analyses. Currently available data do not support to recommend NAC for the prevention of AKI after cardiac surgery.
dc.description Akut böbrek hasarı (ABH), kalp cerrahisinin önemli ve sık bir komplikasyonudur. Bu durum ciddi mortaliteyi de içeren ciddi komplikasyonlarla ilişkilidir. Kardiyak cerrahi, oksidatif stresi veya inflamasyonu veya her ikisini birden indükleyerek ABH'na sebep olabilmektedir. N-asetil sistein (NAS) antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri olan bir mukolitik ajandır. Hayvan çalışmalarında pozitif sonuçları gözlenmekle beraber randomize kontrollü çalışmalarda ve meta analizlerde NAS'nin, ABH'na anlamlı faydalı etkileri saptanmamıştır. Halihazırdaki veriler, kalp cerrahisi sonrası ABH'ndan korunmada NAS kullanımını desteklememektedir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196078
dc.source Volume: 6, Issue: 2 93-95 en-US
dc.source 2146-1937
dc.source 2146-247X
dc.title N-acetyl cysteine and acute kidney injury after cardiac surgery en-US
dc.title N-asetil sistein ve Kardiyak cerrahi sonrası akut böbrek hasarı en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account