DSpace Repository

SOME MECHANICAL PROPERTIES OF WASTE PAPER ADDED CEMENT MORTARS

Show simple item record

dc.creator KAÇAR, Ayşe; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
dc.date 2018-03-23T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:16:39Z
dc.date.available 2019-07-09T12:16:39Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/jesd/issue/33308/358714
dc.identifier 10.21923/jesd.358714
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48406
dc.description Nowadays, one of the most important problem of settlementsis environmental problem. The world has to faced environmental problems such asglobal warming, forest destruction and environmental pollution. At thebeginning of environmental problems, excessive consumption of natural resourcesand the inability to transfer them to future generations are coming, andsustainability is becoming more important in this point. In order to remove theresource incompleteness, it is necessary to use recycles of the waste. Sothis will ensure a more equitable and balanced distribution of energy use on aglobal scale. In recent years, it has become widespread that various wastematerials are used for various purposes in civil engineering.Inthis study, the cement mortars was produced with adding waste paper forrecovery waste paper for this purpose of mix design was Based on the standardof TS EN 196-1,2016, keeping the mix ratio as(1:3:0,5)= (Cement:Sand:Water) andwaste paper was added  0- 0.25-0.50,ratios of sand weight. The unit weight of of samples, ultrasound transitiontimes, bending strength, pressure properties and dynamic modulus of elasticity  were determined and compared with the controlsample. 
dc.description Günümüzde yerleşimlerinen önemli sorunlarından biri çevre sorunlarıdır. Dünya, küresel ısınma, ormanyıkımı ve çevre kirliliği gibi çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.Çevre sorunlarının başında, doğal kaynakların aşırı tüketilmesi ve gelecek nesillerebunların yeterli miktarda aktarılamaması gelmekte, bu noktada dasürdürülebilirlik konusu önem kazanmaktadır. Kaynak eksikliğini ortadankaldırmak için atkların geri dönüşümlü olarak kullanılması gerekmektedir. Sonyıllarda birçok atık malzemenin inşaat mühendisliğinde değişik amaçlarlakullanılması yaygınlaşmaktadır.Buçalışmada atık kâğıtların geri kazanımı amacıyla TS EN 196-1; 2016, standardıesas alınarak Çimento: kum oranı 1:3 olarak sabit tutularak, atık kağıt, kumağırlığının 0- 0.25-0,50 oranlarında ilave edilmesiyle üretilen çimentopastalarına ait birim ağırlık, ultrases geçiş süreleri,ile eğilme dayanımı,basınç dayanımı ve dinamik elastisite modülü gibi mekanik   özellikleri belirlenerek kontrol numunesiyleile karşılaştırılmıştır.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/390951
dc.source Volume: 6, Issue: 1 1-6 en-US
dc.source 1308-6693
dc.subject Waste Paper,Cemen Mortar,Sustainability
dc.subject Atık Kağıt,Çimento harç,Sürdürülebilirlik
dc.title SOME MECHANICAL PROPERTIES OF WASTE PAPER ADDED CEMENT MORTARS en-US
dc.title ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account