DSpace Repository

YANSIMALI ODA İÇERİSİNE BİR KARIŞTIRICI EKLENMESİNİN VE KARIŞTIRICI KONUMUNUN ELEKTRİK ALAN DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.creator URUL, Bülent; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.creator TÜTÜNCÜ, Bilal; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
dc.creator HELHEL, Selçuk; AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2019-03-25T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:17:02Z
dc.date.available 2019-07-09T12:17:02Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/jesd/issue/42166/464439
dc.identifier 10.21923/jesd.464439
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48606
dc.description Yansımalı odalar göreceçok ucuza gerçeklenebilmeleri nedeni ile son yıllarda elektromanyetik uyumluluktestleri için kullanılan yeni ve etkili bir test ortamıdır. Ön uyumluluk testaşamalarında (sonuca ilişkin yüksek yaklaşıklıkta cevap vermeleri nedeni ile) tamyansımasız test ortamları için bir alternatif olarak görülmektedir. Yansımalıoda test ortamları, çalışma hacimlerinin büyüklüğüne rağmen tam yansımasız odalaragöre çok daha ucuz kurulum maliyetine sahiptir. Bu çalışmada, elektromanyetik benzetimprogramı yardımıyla gerçek boyutlarda bir yansımalı oda tasarlanmıştır. Dahasonra tasarlanan bu yansımalı oda içerisine karıştırıcı eklenerek bukarıştırıcının ve karıştırıcının oda içerisindeki konumunun alan düzgünlüğüneolan etkisi incelenmiştir. Gözlemlenen sonuçlara göre oda içerisine karıştırıcıeklenmesinin elektrik alanların standart sapmasına yani elektrik alan düzgünlüğüneolan etkisi ortalama 1 dB’dir. Bunun yanında oda içerisindeki karıştırıcıkonumun elektrik alan düzgünlüğüne oldukça az bir etkisi olmasına rağmen UluslararasıElektroteknik Komisyon standartının(IEC 61000-4-21) önerdiği limitleri eldeetmek için karıştırıcı konumun belirlenmesinin önemli ölçüde bir etkiye sahipolduğu gözlemlenmiştir. 
dc.description Reverberation chambers arenew and effective test environments used in recent years for electromagneticcompatibility testing because of their relatively cheap realization. These chambersare seen as an alternative to fully non-reflective testing environments in thePre-Compatibility testing stages (due to the high approximation of the result). Reverberation chamber testing environments have a muchcheaper installation cost than the full-reflective rooms despite the size oftheir working volumes. In this study, a reverberation chamber with realdimensions is designed with the help of electromagnetic simulation program. Theeffect of the stirrer and the stirrer location in the room was investigated byadding the stirrer to this reverberation chamber. According to the observedresults, the effect of the addition of stirrer in the room over the standarddeviation of the electric fields, ie the electric field uniformity, is averagely1 dB. In addition, although the stirrer location in the room had little effecton the electric field uniformity, It has been observed that the determinationof the stirrer location has a significant effect to obtain the limits proposedby the International Electrotechnical Commission standard (IEC 61000-4-21).
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/678230
dc.source Volume: 7, Issue: 1 115-125 en-US
dc.source 1308-6693
dc.subject Yansımalı oda,Karıştırıcı,Elektrik alan düzgünlüğü
dc.subject Reverberation chamber,Stirrer,Electric field uniformity
dc.title YANSIMALI ODA İÇERİSİNE BİR KARIŞTIRICI EKLENMESİNİN VE KARIŞTIRICI KONUMUNUN ELEKTRİK ALAN DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ en-US
dc.title INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ADDING A STIRRER AND STIRRER LOCATION ON ELECTRIC FIELD UNIFORMITY INTO REVERBERATION CHAMBER en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account