DSpace Repository

p-XRF’in Kültürel Miras Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalarda Kullanımı

Show simple item record

dc.creator Şimşek, Gülsu; Koç University
dc.date 2018-12-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:21:09Z
dc.date.available 2019-07-09T12:21:09Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduarte/issue/42426/463602
dc.identifier 10.21602/sduarte.463602
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49024
dc.description Kültürel miras eserlerinde yapılacak bilimsel çalışmalar, incelenen eserin üretim yerini veorijinal olup olmadığını tespit ederken, üretildiği dönemin teknolojisinin de öğrenilmesinisağlar. Öte yandan, restorasyon ve konservasyon işlemleri için, uygun malzeme veuygun yöntem seçimine yardımcı olur. Günümüzde bazı tahribatlı yöntemlerin (Ramanspektroskopisi, X-ışınları floresans spektroskopisi) tahribatsız modelleri, yerindeanalizlere imkan tanıdığından, kazı alanlarında, müzelerde ve özel koleksiyonlarda sanateserleri üzerine yapılan arkeometrik çalışmaların günden güne artmasını sağlamışlardır.Bu çalışmada, tarafımdan Limoges üretimi tabaklar taşınabilir X-ışınları floresansspektrometresi (p-XRF) ile analiz edilmiş, orijinal ve restore edilen bölgelerdeki sarı renklidekorun birbirleri arasındaki malzeme farklılığı ortaya konmuştur. Restoratör, orijinaldekordan çok farklı bir bileşimle, orijinaline yakın bir tonda sarı rengi elde edebilmiştir.Ancak, görsel olarak açık ve koyu ton farklılıkları gözlemlenmektedir. Restorasyon öncesiyapılacak malzeme analizleri, restorasyonun estetiksel ve fiziksel olarak kalıcı olmasınısağlarlar. 
dc.description The scientific studies, which are carried out on the cultural heritage items, identify theprovenance and authenticity of the studied artifacts as well as shedding some light onthe technology of production period. Besides, the studies lead to choosing both theappropriate materials and techniques for the restoration and conservation treatments.Nowadays, non-destructive models of some destructive techniques (Ramanspectroscopy, X-rays fluorescence spectroscopy) by on-site measurements, due to itrenders to possible, increased studying the number of archaeometric works on thecultural heritage artifacts, in the excavation sites, museums, and private collections. Inthis study, I analysed two porcelain plates of Limoges production with a portable X-raysfluorescence (p-XRF) instrument revealing the compositional differences between theyellow coloured places are intact and renovated adornments. The restorator was able toobtain a very similar hued yellow colour by a very different composition from theoriginal decor. Notwithstanding, visually, light and dark shade differences are apparent.Material analysis to be performed before renovation ensure the restoration to beaesthetically and physically permanent and sustained
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/623982
dc.source Volume: 11, Issue: 22 406-415 en-US
dc.source 1308-2698
dc.subject Arkeometri,Taşınabilir XRF,Limoges,Kültürel Miras
dc.subject Archaeometry,Portable XRF,Limoges,Cultural Heritage
dc.title p-XRF’in Kültürel Miras Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalarda Kullanımı en-US
dc.title ARCHAEOMETRIC APPROACH ON THE STUDIES OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account